*
Truyện dịch
*

Thể loại: 1Vs1
, Cưới trước yêu sau, Hào môn cầm cố gia, HE, Hiện đại, Lâu ngày sinc tình, Nam cường, Nam/nàng bao gồm bệnh, Ngọt, Nhẹ nhàng, Nữ cường, Sạch, Song xử, Sủng, Tâm lý, Thâm tình, Thiên bỏ ra kiêu tử - Thiên bỏ ra kiêu nữ,