*

Mã trường: DHS
*
0234.3619.777
TT Mã Môn xét tuyển Ngành DHS tuyển chọn sinh
1A00Toán, Lý, Hóa Sư phạm Toán học Sư phạm Tân oán đào tạo bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập giảng dạy bằng tiếng Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện bằng giờ Anh Sư phạm Hóa học tập Sư phạm Hóa học đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Khoa học tập tự nhiên Sư phạm Công nghệ Hệ thống đọc tin Vật lý tiên tiến và phát triển Cmùi hương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
2A01Toán thù, Lý. Anh Sư phạm Toán học Sư phạm Toán thù giảng dạy bởi tiếng Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý đào tạo bởi tiếng Anh Hệ thống đọc tin Vật lý tiên tiến Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
3A09Toán thù, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí
4B00Toán, Hóa, Sinh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học tập huấn luyện và đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Sinh học tập Sư phạm Sinch học tập huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh Sư phạm Khoa học tập thoải mái và tự nhiên Sư phạm Công nghệ Tâm lý học giáo dục
5B02Toán thù, Sinc, Địa Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học đào tạo và giảng dạy bởi tiếng Anh
6B04Toán thù, Sinc, GDCD Sư phạm Sinch học
7C00Văn uống, Sử, Địa Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Sư phạm Địa lí Giáo dục đào tạo Tiểu học giáo dục và đào tạo Tiểu học tập giảng dạy bởi giờ Anh Giáo dục Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục lao lý Giáo dục đào tạo Công dân Giáo dục QP - AN Quản lý dạy dỗ Tâm lý học giáo dục
8C19Văn uống, Sử, GDCD Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử giáo dục và đào tạo Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý giáo dục và đào tạo luật pháp giáo dục và đào tạo Công dân Giáo dục đào tạo QPhường - AN Quản lý giáo dục
9C20Văn, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí Giáo dục đào tạo Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục đào tạo luật pháp giáo dục và đào tạo Công dân Giáo dục QPhường. - AN Quản lý dạy dỗ Tâm lý học giáo dục
10D01Văn, Tân oán, Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập huấn luyện bằng tiếng Anh Sư phạm Ngữ văn uống giáo dục và đào tạo Tiểu học giáo dục và đào tạo Tiểu học đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh Tâm lý học giáo dục
11D07Toán thù, Hóa, Anh Sư phạm Tân oán học Sư phạm Toán thù đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Hóa học tập Sư phạm Hóa học tập đào tạo bằng giờ Anh Hệ thống báo cáo Vật lý tiên tiến và phát triển Cmùi hương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
12D08Toán thù, Sinc, Anh Sư phạm Sinc học đào tạo và huấn luyện bởi tiếng Anh giáo dục và đào tạo Tiểu học tập Giáo dục đào tạo Tiểu học tập huấn luyện bằng tiếng Anh
13D10Toán thù, Địa, Anh Giáo dục đào tạo Tiểu học Giáo dục Tiểu học đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh
14D14Văn uống, Sử, Anh Sư phạm Lịch sử
15D15Vnạp năng lượng, Địa, Anh Sư phạm Địa lí
16D24Tân oán, Hóa, Pháp Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
17D29Tân oán, Lý, Pháp Cmùi hương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
18D66Văn, GDCD, Anh Sư phạm Ngữ văn Giáo dục đào tạo Chính trị giáo dục và đào tạo luật pháp Giáo dục đào tạo Công dân Giáo dục QPhường - AN Quản lý giáo dục
19D78Vnạp năng lượng, KHXH, Anh Sư phạm Lịch sử Sư phạm Lịch sử-Địa lý
20D90Toán thù, KHTN, Anh Sư phạm Toán thù học Sư phạm Tân oán đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học đào tạo và huấn luyện bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện và giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học tập huấn luyện và đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Sinch học tập Sư phạm Sinc học giảng dạy bằng tiếng Anh Sư phạm Khoa học tự nhiên Sư phạm Công nghệ Hệ thống công bố Vật lý tiên tiến
21M00Văn, Tân oán, Năng khiếu
22M01Văn uống, NK1 (hát trường đoản cú chọn), NK2 (nhắc cthị xã theo tranh) Giáo dục Mầm non
23M09Toán, NK1 (hát trường đoản cú chọn), NK2 (kể cthị xã theo tranh) Giáo dục Mầm non
24M11Văn uống, Anh, Năng khiếu
25N00Văn, NK1 (Cao độ - tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
26N01Toán, NK1 (Cao độ - máu tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
27A02Tân oán, Lý, Sinhx
28A03Toán, Lý, Sửx
29A04Toán thù, Lý, Địax
30A05Tân oán, Hóa, Sửx
31A06Toán thù, Hóa, Địax
32A07Toán, Sử, Địax
33A08Toán thù, Sử, GDCDx
34A10Toán thù, Lý, GDCDx
35A11Toán, Hóa, GDCDx
36A12Toán thù, KHTN, KHXHx
37A14Tân oán, KHTN, Địax
38A15Toán, KHTN, Địax
39A16Tân oán, KHTN, Vănx
40A17Toán thù, Lý, KHXHx
41A18Toán, Hoá học, KHXHx
42B01Toán, Sinch, Sửx
43B03Toán thù, Sinc, Vănx
44B05Tân oán, Sinh, KHXHx
45B08Tân oán, Sinc, Anhx
46C01Văn uống, Toán thù, Lýx
47C02Vnạp năng lượng, Toán thù, Hóax
48C03Vnạp năng lượng, Tân oán, Sửx
49C04Văn, Toán thù, Địax
50C05Vnạp năng lượng, Lý, Hóax
51C06Văn uống, Lý, Sinhx
52C07Văn uống, Lý, Sửx
53C08Vnạp năng lượng, Hóa, Sinhx
54C09Vnạp năng lượng, Lý, Địax
55C10Vnạp năng lượng, Hóa, Sửx
56C12Vnạp năng lượng, Sinh, Sửx
57C13Văn, Sinch, Địax
58C14Vnạp năng lượng, Tân oán, GDCDx
59C15Văn uống, Tân oán, Giáo dục đào tạo côngx
60C16Văn uống, Lý, GDCDx
61C17Văn uống, Hóa, GDCDx
62D02Văn, Tân oán, Ngax
63D03Văn uống, Toán, Phápx
64D04Văn, Toán, Trungx
65D05Vnạp năng lượng, Tân oán, Đứcx
66D06Vnạp năng lượng, Toán, Nhậtx
67D09Toán thù, Sử, Anhx
68D11Vnạp năng lượng, Lý, Anhx
69D12Văn uống, Hóa, Anhx
70D13Văn uống, Sinc, Anhx
71D16Toán thù, Địa, Đứcx
72D17Tân oán, Địa, Ngax
73D18Toán thù, Địa, Nhậtx
74D19Tân oán, Địa, Phápx
75D20Toán, Địa, Trungx
76D21Toán thù, Hóa, Đứcx
77D22Tân oán, Hóa, Ngax
78D23Toán, Hóa, Nhậtx
79D25Tân oán, Hóa, Trungx
80D26Toán thù, Lý, Đứcx
81D27Toán thù, Lý, Ngax
82D28Tân oán, Lý, Nhậtx
83D30Toán thù, Lý, Trungx
84D31Toán, Sinch, Đứcx
85D32Toán thù, Sinh, Ngax
86D33Toán, Sinch, Nhậtx
87D34Toán, Sinc, Phápx
88D35Tân oán, Sinc, Trungx
89D41Vnạp năng lượng, Địa, Đứcx
90D42Văn uống, Địa, Ngax
91D43Văn uống, Địa, Nhậtx
92D44Văn uống, Địa, Phápx
93D45Văn uống, Địa, Trungx
94D52Vnạp năng lượng, Lý, Ngax
95D54Văn uống, Lý, Phápx
96D55Văn, Lý, Trungx
97D61Vnạp năng lượng, Sử, Đứcx
98D62Văn, Sử, Ngax
99D63Vnạp năng lượng, Sử, Nhậtx
100D64Vnạp năng lượng, Sử, Phápx
101D65Vnạp năng lượng, Sử, Trungx
102D68Văn uống, GDCD, Ngax
103D69Văn uống, GDCD, Nhậtx
104D70Văn, GDCD, Phápx
105D72Văn, KHTN, Anhx
106D73Văn, KHTN, Đứcx
107D74Văn, KHTN, Ngax
108D75Văn uống, KHTN, Nhậtx
109D76Văn, KHTN, Phápx
110D77Văn, KHTN, Trungx
111D79Vnạp năng lượng, KHXH, Đứcx
112D80Vnạp năng lượng, KHXH, Ngax
113D81Văn, KHXH, Nhậtx
114D82Văn, KHXH, Phápx
115D83Vnạp năng lượng, KHXH, Trungx
116D84Toán, GDCD, Anhx
117D85Tân oán, GDCD, Đứcx
118D86Tân oán, GDCD, Ngax
119D87Tân oán, GDCD, Phápx
120D88Tân oán, GDCD, Nhậtx
121D91Toán thù, KHTN, Phápx
122D92Tân oán, KHTN, Đứcx
123D93Toán thù, KHTN, Ngax
124D94Toán, KHTN, Nhậtx
125D95Tân oán, KHTN, Trungx
126D96Toán thù, KHXH, Anhx
127D97Toán thù, KHXH, Anhx
128D98Tân oán, KHXH, Đứcx
129D99Toán, KHXH, Ngax
130H00Văn uống, Năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 2x
131H01Toán thù, Văn uống, Vẽx
132H02Tân oán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ tô điểm màux
133H03Toán, KHTN, Vẽ Năng khiếux
134H04Toán, Anh, Vẽ Năng khiếux
135H05Văn, KHXH, Vẽ Năng khiếux
136H06Vnạp năng lượng, Anh,Vẽ mỹ thuậtx
137H07Tân oán, Hình họa, Trang tríx
138H08Vnạp năng lượng, Sử, Vẽ mỹ thuậtx
139K01Toán, Anh, Tin họcx
140M02Tân oán, Năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
141M03Văn uống, Năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
142M04Tân oán, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múax
143M10Toán, Anh, NK1x
144M13Toán thù, Sinch, Năng khiếux
145M14Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu báo chí, Toánx
146M15Văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Anhx
147M16Văn, Năng năng khiếu báo chí, Lýx
148M17Văn, Năng khiếu báo mạng, Sửx
149M18Vnạp năng lượng, Năng khiếu Hình ảnh báo chí, Toánx
150M19Văn uống, Năng năng khiếu Ảnh báo chí truyền thông, Anhx
151M20Văn, Năng năng khiếu Ảnh báo chí, Lýx
152M21Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí, Sửx
153M22Văn, Năng năng khiếu con quay phyên ổn truyền ảnh, Toánx
154M23Văn uống, Năng năng khiếu tảo phyên vô tuyến, Anhx
155M24Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu con quay phlặng vô tuyến, Lýx
156M25Văn, Năng năng khiếu xoay phyên truyền ảnh, Sửx
157N02Văn, Ký xướng âm, Hát hoặc trình diễn nhạc cụx
158N03Vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônx
159N04Văn, Năng năng khiếu trình bày, Năng khiếux
160N05Văn uống, Xây dựng kịch bạn dạng sự khiếu nại, Năng khiếux
161N06Văn uống, Ghi âm- xướng âm, siêng mônx
162N07Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônx
163N08Vnạp năng lượng , Hòa tkhô cứng, Phát triển chủ đề và phổ thơx
164N09Văn uống, Hòa tkhô giòn, Bốc thăm đề- lãnh đạo tại chỗx
165R00Vnạp năng lượng, Sử, Năng khiếu báo chíx
166R01Văn, Địa, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
167R02Văn uống, Tân oán, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
168R03Văn uống, Anh, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
169R04Văn, Năng năng khiếu Biểu diễn thẩm mỹ, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xóm hội – nghệ thuậtx
170R05Văn uống, Anh, Năng năng khiếu kiến thức truyền thôngx
171S00Văn uống, Năng khiếu SKĐA 1, Năng năng khiếu SKĐA 2x
172S01Toán, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2x
173T00Toán, Sinc, Năng năng khiếu TDTTx
174T01Toán, Văn, Năng năng khiếu TDTTx
175T02Văn uống, Sinh, Năng khiếu TDTTx
176T03Vnạp năng lượng, Địa, Năng khiếu TDTTx
177T04Toán, Lý, Năng năng khiếu TDTTx
178T05Vnạp năng lượng, GDCD, Năng kiếux
179V00Tân oán, Lý, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
180V01Toán thù, Văn uống, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
181V02Vẽ MT, Toán thù, Anhx
182V03Vẽ MT, Toán thù, Hóax
183V04Văn uống, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
184V05Văn uống, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
185V06Tân oán, Địa, Vẽ mỹ thuậtx
186V07Toán, Đức, Vẽ mỹ thuậtx
187V08Tân oán, Nga, Vẽ mỹ thuậtx
188V09Toán, Nhật, Vẽ mỹ thuậtx
189V10Toán thù, Pháp, Vẽ mỹ thuậtx
190V11Toán, Trung, Vẽ mỹ thuậtx
(Tổ phù hợp môn tất cả lốt x, tổng vừa lòng tự thanhnien.vn và maxgate.vnso.vn)