CÁCH CHÈN HÌNH NỀN TRONG POWERPOINT

Lúc có tác dụng slide Powerpoint nhằm cảm giác slide bắt mắt lôi cuốn tín đồ coi thì ảnh nền tạo ra slide là vấn đề rất cần phải quyên tâm. Bạn đã kiếm được màn hình, background mang lại powerpoint theo như đúng chủ thể mình sẽ làm cho rồi. Giờ điều quan trọng là cnhát hình nền, background vào slide Powerpoint thì các bạn không biết cách làm cho.

Bài này maxgate.vn đang lý giải các bạn biện pháp cnhát background vào slide Powerpoint để slide diễn giả của khách hàng trsống lên đẹp lên.

Hướng dẫn chèn hình nền, background powerpoint

Mình vẫn làm cho chỉ dẫn cnhát hình nền trong Powerpoint 2010. Nếu các bạn cần sử dụng Powerpoint 2003, 2007 tuyệt 2013 thì cũng có tác dụng tương tự như nhé

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>