Cách Tạo Tiêu Đề Đầu Trang Trong Word 2010

Cách định khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang trong MS Word 2003 https://www.maxgate.vn/images/computer/office_2003/word/dinh-khoang-tieu-de-dau-trang-va-cuoi-trang-cho-van-ban-trong-ms-word-2003.jpg Viết bởi maxgate.vn Chuyên mục: Tin học văn phòng Được đăng: 27 Tháng 7 2011 Cập nhật mới ngày 06 Tháng 4 2020

Khoảng cách của tiêu đề đầu trang - Header và cuối trang - Footer thường được sử dụng để ghi tiêu đề và đánh số trang trong các văn bản có nhiều trang như luận văn.Bạn đang xem: Chỉnh khoảng cách header and footer trong word 2010

MS Word 2003 cho phép tạo khoảng cách đầu trang và cuối trang rất đa dạng, bạn có thể thiết lập nó cho từng trang khác nhau trong cùng một tập tin văn bản.

Cách định khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang trong MS Word 2003Cách định khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang trong MS Word 2003Cách định khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang trong MS Word 2003

Cách định khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang trong MS Word 2003

Truy cập vào MenuFile ChọnPage Setup

Truy cập vào trình đơn Page Setup trong MS Word 2003Truy cập vào trình đơn Page Setup trong MS Word 2003Truy cập vào trình đơn Page Setup trong MS Word 2003

TrongPage Setupchọn màn hìnhLayout Thiết lập khoảng cách cho tiêu đề đầu trang - Header và khoảng cách cho tiêu đề cuối trang - Footer trong mụcHeader and Footer Header: Khoảng cách từ cạnh phía trên của trang giấy tới dòng tiêu đề đầu trang.Khoảng cách chuẩn là từ 1 - 1.5cm Footer: Khoảng cách từ cạnh dưới của trang giấy tới dòng tiêu đề cuối trang.Khoảng cách chuẩn là từ 1 - 1.5cm Tùy chọn Apply to Whole document dùng để áp dụng kích thước này cho tất cả các trang trong tập tin văn bản.

Bạn đang xem: Chỉnh khoảng cách header and footer trong word 2010

Sau khi thực hiện xong bạn nhấnOkđể đồng ý.

Bạn đang xem: Cách tạo tiêu đề đầu trang trong word 2010

Định khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang Header and FooterĐịnh khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang Header and FooterĐịnh khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang Header and Footer

Cách thiết lậpkhoảng cáchmặc địnhtiêu đề đầu trang và cuối trangtrong MS Word 2003

Nếu bạn muốn thiết lập khoảng cách tiêu đề đầu trang và cuối trang làm chuẩn mặc định trong tất cả các văn bản từ nay về sau thì bạn hãy thực hiện các bước như trên nhưng sau khi thực hiện xong thì nhấn vào nútDefault

Thiết lậpkhoảng cáchmặc địnhtiêu đề đầu trang và cuối trangThiết lậpkhoảng cáchmặc địnhtiêu đề đầu trang và cuối trangThiết lậpkhoảng cáchmặc địnhtiêu đề đầu trang và cuối trang

Khi xuất hiện hộp thông báo bạn nhấnYesđể đồng ý.

Chọn làm mặc địnhChọn làm mặc địnhChọn làm mặc định

Khoảng cách của tiêu đề đầu trang và cuối trang phải nhỏ hơn khoảng cách lề trên - Top và lề dưới - Bottom của trang giấy.

Xem thêm: Và Xin Em Hãy Nhớ Lấy Tháng Năm Này, Lời Bài Hát

Bạn có thể thay đổi khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang giấy bất cứ lúc nào tùy ý. Khoảng cách tiêu đề có thể được thiết lập khác nhau cho từng trang trong cùng một văn bản.

Xem hướng dẫn Cách định khoảng cách lề cho văn bản trong MS Word 2003

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>