Làm cố nào nhằm chúng ta cũng có thể liên kết các ý tưởng, biểu thị những quan hệ giữa những phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ thứ bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ vật tư duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu nhằm tạo thành một sơ trang bị tư duy.

Cuối thuộc, các gạn lọc thi công nhưng mà bạn chọn đề xuất dựa vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung cùng mục tiêu của sơ đồ gia dụng tứ duy của chúng ta.

Điều đặc trưng duy nhất là, hãy nghĩ về về người theo dõi của người tiêu dùng khi chế tạo sơ đồ gia dụng bốn duy:

Họ đề nghị thông tin gì để hiểu sơ đồ vật tư duy của bạn?Nó cần được chi tiết đến mức nào?Quý Khách hoàn toàn có thể làm gì để sơ vật dụng tư duy của người sử dụng hấp dẫn hơn?