Công thức tính thể tích hình nón cụt

Công thức tính thể tích hình nón cụt bởi hiệu thẻ tích của hình nón mập với hình nón bé dại. 

*

Trong đó:

+ V: Thể tích của hình nón cụt

+ h: độ cao cùng là khoảng cách thân 2 lòng của hình nón.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích hình nón cụt

+ r1, r2: Bán kính của lòng nhỏ và lòng mập.

*

Cùng Top lời giải ôn tập lại lí tngày tiết và những bài xích tập về hình nón cụt nhé.

1. Định nghĩa hình nón cụt là gì?

Hình nón cụt là mô hình nón bị giảm mất phần chóp với 2 đầu tròn của một hình nón bị cắt cụt được hotline là các đại lý. 

+ Bán kính của cơ sở hình tròn nhỏ tuổi hơn là bán kính bé dại (r1) với nửa đường kính của cơ sở hình tròn trụ to hơn là bán kính to (r2). 

+ Khoảng giải pháp thân trọng tâm của 2 đại lý được gọi là các chiều cao của hình nón cụt (h). Khoảng bí quyết ngắn thêm tuyệt nhất giữa các cạnh bên không tính của hình nón cụt là mặt đường sinch (l).

2. Công thức tính thể tích và mặc tích hình nón cụt


Diện tích xung quanh hình nón cụt là diện tích S phương diện xung quanh bảo phủ hình nón cụt cùng không cần tính diện tích S 2 đáy.

Sbao quanh = π.(r1 + r2).l

Trong đó:

+ Sxq: là Diện tích bao bọc hình nón cụt

+ r1, r2: Bán kính lòng nhỏ và đáy lớn

+ l: là độ dài mặt đường sinh 

Diện tích toàn phần nón cụt đó là diện tích S bao bọc cùng cùng với diện tích 2 lòng. phương pháp tính nhỏng sau:

*

3. các bài tập luyện vận dụng

Cho một hình nón gồm diện tích bao phủ là 65cmét vuông với nửa đường kính đáy bằng 5cm.

Hãy tính:

1. Diện tích toàn phần của hình nón

2. Thể tích của hình nón

3. Người ta sẽ giảm hình nón bởi một phương diện phẳng (Q) song song với lòng cùng đi qua trung điểm của đường cao hình nón đó, chế tạo thành một hình nón cụt. Hãy tính thể tích của hình nón cụt đó?

Bài giải:

*
*

3. Call O’ là trung điểm của SO

call A là giao điểm của SC cùng với mặt phẳng (Q).

Vì O’A là mặt đường vừa đủ của tam giác SOC phải O’A bởi 2,5 cm.

Xem thêm: Park Min Young Ngọt Ngào Trong Sự Trả Thù Của Jane Vietsub + Thuyết Minh

Vậy thể tích của hình nón cụt này sẽ là:

*

Biết rằng nửa đường kính của đáy nhỏ dại là r = 3centimet, bán kính của đáy Khủng là R = 6cm, độ dài AB = 4cm. Hãy tính diện tích S bao quanh với thể tích của hình nón cụt

Diện tích bao bọc của hình nón cụt là:

Sxq = π(r + R)l = π(3 + 6).4 = 36π (cm2)

Để tính chiều cao hình nón cụt, ta gồm hình vẽ sau:

*

Áp dụng định lý Py – ta – go và tam giác AHB vuông trên H ta có:

*

các bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Cho hình nón gồm nửa đường kính đáy R = 3(cm) với độ cao h = 4(cm). Diện tích xung quanh của hình nón là:

A. 25π (cm2)

B. 12π (cm2)

C. 20π (cm2)

D. 15π (cm2)

*

Chọn lời giải D.

Câu 2: Cho hình nón tất cả đường kính đáy d = 10 centimet và mặc tích bao quanh 65π (cm2) . Tính thể tích khối nón:

A. 100π (cm3)

B. 120π (cm3)

C. 300π (cm3)

D. 200π (cm3)

Câu 3: Cho hình nón có chiều cao h = 10centimet và thể tích V = 1000π (cm3). Tính diện tích S toàn phần của hình nón:

*

Chọn đáp án B.

Câu 4: Một mẫu xô hình nón cụt làm bởi tôn nhằm đựng nước. Các bán kính đáy là 10cm với 5centimet, độ cao là 20cm. Tính diện tích của xô:

*

Chọn giải đáp A.

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông trên A có: BC = 20cm; AC = 12centimet. Quay tam giác ABC cạnh AB ta được một hình nón hoàn toàn có thể tích là:

A. 2304π (cm3)

B. 1024π (cm3)

C. 786π (cm3)

D. 768π (cm3)

Quay tam giác ABC cạnh Ab ta được một hình nón gồm chiều cao h = AB, nửa đường kính đáy R = AC. Vì tam giác ABC vuông tại A đề xuất theo định lí Pi-ta-go ta có:

*

Chọn lời giải D.

Câu 6: Cho một hình nón có nửa đường kính lòng r = 5cm với con đường sinh 13centimet. Tính thể tích hình nón

A. 100π

B. 30π

C. 300π

D. 325π

Ta có:

*

Chọn lời giải A.

Câu 7: Cho hình nón có thể tích 100π với chu vi lòng là 10π. Tính độ dài con đường sinh

A. 12

B. 20

C.13

D. 14

*

Chọn giải đáp C.

Câu 8: Cho hình nón bao gồm nửa đường kính đáy là r = 10 centimet với con đường sinh lâu năm 26 centimet. Tính chiều cao của hình nón

A. 12 cm

B. 24 cm

C. trăng tròn cm

D. 16cm

Ta có:

*

Chọn câu trả lời B.

Câu 9: Cho hình nón bao gồm diện tích S đáy là 9π cmét vuông, mặt đường sinch 5centimet. Tính chiều cao của hình nón?

A. 3cm

B.5cm

C. 7cm

D. 4cm

*

Chọn lời giải D.

Câu 10: Một hình nón bao gồm con đường sinch vội gấp đôi nửa đường kính đường tròn đáy. Tìm xác minh đúng?

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>