Đại Học Hoa Sen Tuyển Sinh 2016

Dự loài kiến điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Hoa Sen năm năm nhâm thìn. Xu phía cùng so sánh sự tăng, bớt điểm chuẩn chỉnh qua những năm.

*

quý khách hàng đã từ bỏ hỏi lần chần trong năm này ĐH Hoa Sen mang từng nào điểm? Điểm có dĩ nhiên thấp rộng năm ngoái không? Mình bao gồm vào được không? Những thông báo dưới đây đang phần như thế nào giúp đỡ bạn đỡ lo lắng.

Dự báo điểm chuẩn chỉnh trường Đại Học Hoa Sen 2016

Marketing

D340115

Marketing

2012

2013

2014

2015

14

14

14

17

Phân tích lũy chuẩn qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

năm ngoái -2016

Tăng 0%

Giảm 0%

Tăng 21,4%

Dự đoán điểm chuẩn sẽ không còn ráng đổi

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng ngày một nhiều từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đoán thù điểm chuẩn năm 2016 là 17 điểm

Kinh donước anh tế

D340120

Kinc doanh quốc tế

2012

2013

2014

2015

13

15

14

18

Phân tích lũy chuẩn chỉnh qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 15,4%

Giảm 6,7%

Tăng 28,6%

Dự đoán thù điểm chuẩn chỉnh vẫn tăng nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn tăng mạnh từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh năm năm 2016 là 18 – 18,5 điểm

Kế Toán

D340301

Kế Toán

2012

2013

2014

2015

13

13

13

15

Phân tích lũy chuẩn qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 0%

Tăng 0%

Tăng 15,4%

Dự đoán thù điểm chuẩn chỉnh sẽ không còn tăng

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng vọt từ năm 2012 - 2015

Dự đân oán điểm chuẩn chỉnh năm 2016 là 15 điểm

Quản trị khách sạn

D340107

Quản trị khách hàng sạn

2012

2013

2014

2015

15

15

14

17

Phân tích điểm chuẩn chỉnh qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 0%

Giảm 6,7%

Tăng 21,4%

Dự đân oán điểm chuẩn chỉnh vẫn giảm

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng nhiều từ năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh năm năm nhâm thìn là 16 – 16,5 điểm

Công nghệ thông tin

D480201

Công nghệ thông tin

2012

2013

2014

2015

13

13

13

15

Phân tích lũy chuẩn qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

năm ngoái -2016

Tăng 0%

Tăng 0%

Tăng 15,4%

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh đang tăng nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng dần từ năm 2012 - 2015

Dự đân oán điểm chuẩn năm năm nhâm thìn là 15 – 16 điểm

Thiết kế đồ họa

D210403

Thiết kế vật họa

2012

2013

2014

2015

18

18

18

15

Phân tích lũy chuẩn chỉnh qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

năm ngoái -2016

Tăng 0%

Tăng 0%

Giảm 16,7%

Dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng nhiều từ năm 2012 - 2015

Dự đân oán điểm chuẩn chỉnh năm 2016 là 16 – 17 điểm

*****


table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>