ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4

Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm học 2021 - 2022 là đề thi định kì cuối học kì 1 tất cả câu trả lời chuẩn theo những cường độ Thông bốn 22 cụ thể tất nhiên.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 4

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán này để giúp những em học viên ôn tập, củng gắng kiến thức, chuẩn bị đến bài thi cuối học kì 1 đạt hiệu quả cao, bên cạnh đó đó cũng là tài liệu có lợi cho những thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho những em học viên. Sau trên đây mời các thầy cô thuộc những em tham khảo.


100 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay 100 đề thi Tân oán học tập kì 1 đang rất được sở hữu nhiều:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán năm 2021 Số 1

Câu 1. Hãy viết số hoặc chữ tương thích vào địa điểm chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu cha trăm tư mươi nhì nghìn năm trăm sáu mươi hai.

b)

38 632

c) Năm triệu bố trăm mười nhị nghìn sáu trăm nhì mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết vệt (>; □


b) Năm 2021 trực thuộc vắt kỉ 21 □

Câu 6. Xếp các số sau theo trang bị từ bỏ từ bỏ nhỏ xíu cho lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích S vẫn là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho các số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy mang lại biết:

a) Số vừa phân tách hết mang đến 2 vừa phân chia không còn mang đến 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân chia không còn mang lại 5 nhưng mà ko phân chia không còn mang đến 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn thứu tự trọng lượng là 24kilogam, 33kg, 42kilogam, 29kilogam. Hỏi mức độ vừa phải từng em trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình cùng của tuổi chị với tuổi em là 18 tuổi. Em kỉm chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ phù hợp vào khu vực chnóng (1 điểm):

Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) 86 342 562

b) Ba mươi tám nghìn sáu trăm ba mươi hai

c) 3 312 629

d) Ba triệu sáu trăm năm mươi nhị ngàn tư trăm sáu mươi

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) ;

c)

a) x – 345 094 = 123 357

x = 123 357 + 345 094

x = 468 451

b) x : 13 = 125

x = 125 x 13

x = 1 625

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,5 điểm):

a) 4 tấn 75 kg = 4 750 kg S

b) Năm 2021 thuộc núm kỉ 21 Đ

Câu 6. Xếp các số sau theo thứ từ bỏ từ bé cho lớn: 6 789; 6 879; 7 689; 9 876. (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Chọn B

Câu 8: (1 điểm)

a) 270

b) 45

Mỗi câu đúng (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) Bài giải

Trung bình mỗi em khối lượng là: (0,25đ)

(24 + 33+ 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số : 32 kilogam (0,25đ)

Lời giải- đáp số đúng (0,25đ)

* Lưu ý: học sinh hoàn toàn có thể giải bằng phương pháp khác

Câu 10. (1 điểm) Bài giải

Tổng số tuổi của nhì người mẹ là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của chị ý là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi (0,25đ)

* Lưu ý: học viên hoàn toàn có thể giải bằng cách khác

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 202một số 2

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 ngàn, 4 trăm với 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo lần lượt khối lượng là 37 kg, 41 kg, 45kilogam, cùng 49 kg. Trung bình từng bao trọng lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ đọng giác ABCD có:

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc với BCC. AD tuy nhiên tuy nhiên cùng với BC

D. AB song tuy nhiên với BC

Câu 5. Trong những số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phân tách hết cho 2; 3 và 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích S bằng 4080 cm², chiều rộng lớn bởi 48 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi 228m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 18m. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Câu 10: Số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị chức năng. Hiệu của phnghiền trừ này bằng bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi lời giải đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần trường đoản cú luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ lớn hơn số trừ từng nào đơn vị chức năng thì đó đó là hiệu. Theo đề bài bác số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng.

Vậy hiệu của phnghiền trừ này là 375.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong số số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3.

Xem thêm: Cách Lấy Lại Mật Khẩu Facebook Không Cần Email Và Số Điện Thoại Và Email

Số Hai trăm bốn mươi ba triệu ko ngàn năm trăm bố mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 3trăng tròn 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số tương thích vào nơi chấm: (1đ)

a. 254600 cmét vuông = .......mét vuông.........cm2 ;

b.

*
mét vuông =................dm2

Câu 6. Câu làm sao đúng ghi Đ câu làm sao không nên ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD □

D. Cạnh AB tuy vậy tuy nhiên cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn tất cả 192 học sinh chia làm các đội, từng nhóm tất cả 8 học sinh. Khối lớp Năm bao gồm 207 học sinh chia thành những đội, từng đội có 9 học sinh. Hỏi cả nhị khối có tất cả bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng với Minch bao gồm tổng cộng 64 viên bi, hiểu được ví như Dũng cho Minh 8 viên bi thì số bi của cặp đôi đều bằng nhau. Hỏi mỗi các bạn gồm bao nhiêu viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 20trăng tròn x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 3trăng tròn 675 401: cha trăm hai mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn bốn trăm linc một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng mỗi câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25m2 4600cm2 ;

B.

*
mét vuông = 50dm2

Câu 6: Điền đúng từng câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB song tuy nhiên với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng từng phép tính (0,5 đ). Nếu đặt ko thẳng cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học sinh tự đặt tính. Kết quả thật sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng quá trình và thật sạch (2đ)Giải

Số đội của học viên kân hận lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số team của học viên khối hận lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số team của cả hai kân hận lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 nhóm (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài bác 2đ

Giải

Vì Dũng mang lại Minc 8 viên bi thì số bi của cặp đôi bạn trẻ đều bằng nhau phải số bi của Dũng nhiều hơn thế số bi của Minch là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng có là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minch tất cả là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

20trăng tròn x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

= 20đôi mươi x (45 + 54 + 1)

= 20trăng tròn x 100

= 202000

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù Số 1

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy chọn với ghi lại tác dụng đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số làm sao trong những số sau đây gồm chữ số 8 biểu thị mang đến 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong các số sau số như thế nào phân chia không còn mang lại 2 tuy vậy ko chia không còn mang đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 42dmét vuông 60cmét vuông = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong mẫu vẽ bên có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tù nhân, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tội phạm, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tội phạm, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 cụ kỉ với 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn chiều rộng lớn 12 cm.

Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Bài 9: (1 điểm). Một nhóm xe cộ tất cả 5 xe pháo to, mỗi xe chsống 27 tạ gạo cùng có 4 xe pháo nhỏ, mỗi xe cộ chở 18 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi xe cộ chsinh hoạt bao nhiêu tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của hai bà con cháu cách đó 5 năm là 70 tuổi, cháu kém nhẹm bà 66 tuổi. Tính số tuổi mọi cá nhân hiện nay nay?

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>