ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 3 HỌC KÌ 1

61 đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 góp các em từ bỏ ôn tập, từ bỏ luyện đề thi tận nhà để nâng cấp kỹ năng giải Toán lớp 3 và tập luyện kiến thức và kỹ năng sẵn sàng cho các đề thi Tân oán học tập kì 1 lớp 3 xác nhận đạt hiệu quả tối đa. Qua phía trên, các em cũng trở thành nắm vững được kỹ năng chủ công môn Toán lớp 3 của kì 1 vừa mới rồi.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 3 học kì 1


61 đề thi Tân oán lớp 3 học kì một năm 2021 - 2022 Tải nhiều

2. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm 2021-20223. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 2020-2021

1. 50 đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 3

Nóng! Tải ngay lập tức 50 đề thi Toán học kì 1 lớp 3 đang rất được sở hữu nhiều: Bộ 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 Miễn phí

2. Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì một năm 2021-2022

Đề thi Tân oán lớp 3 học kì 1 - Đề 1

PHẦN I. Trắc nghiệm.

Khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng.

Câu 1: Lan bao gồm trăng tròn nhãn vsinh sống, Hà gồm 5 nhãn vsinh hoạt. Số nhãn vsinh hoạt của Hà gấp số nhãn vở của Lan là:

A. 3 lần

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Câu 2. Khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng.

a) Số tương thích nhằm điền vào chỗ chấm của 4km 8dam = …. dam là:

A. 48

B. 408

C. 4008

D. 480

b) Số tương thích để điền vào nơi chấm của 3kilogam = …. g là:

A. 3000

B. 1000

C. 300

D. 30

Câu 3. Gấp số nhỏ xíu độc nhất vô nhị có bố chữ số không giống nhau lên 7 lần thì được:

A. 777

B. 714

C. 707

D. 700

Câu 4. Hùng tất cả 35 viên bi. Hải tất cả ít hơn Hùng 28 viên bi. Hỏi số bi của Hùng cấp mấy lần số bi của Hải?

A. 4 lần

B. 5 lần

C. 6 lần

D. 7 lần

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng.


Số góc vuông vào hình mặt là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6. Số 64 giảm đi mấy lần để được 8?

A. 7 lần

B. 6 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

PHẦN II. Trình bày bài xích giải các bài bác toán sau.

Câu 7. Đặt tính rồi tính.

237 + 355780 - 24122 x 384 : 4

Câu 8. Tìm x.

a) 36 : x = 4b) x x 7 = 70

Câu 9. Bà Nam có 225 quả cam đi bán. Bà đang bán được

*
số cam kia. Hỏi bà Nam còn sót lại bao nhiêu quả cam?

Bài giải

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Bài 10: Lớp 3A trồng được 65 cây tràm. Lớp 3B tdragon được số kilomet gấp rất nhiều lần số kilomet của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp trồng được từng nào cây tràm?

Tóm tắt

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài giải

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Đáp án Đề thi Tân oán lớp 3 học kì 1 - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu 1: Mức 1: (1 điểm) Khoanh vào đáp án B

Câu 2: Mức 2: (1 điểm)

a) (0,5 điểm) Khoanh vào đáp án C

b) (0,5 điểm) Khoanh vào lời giải A

Câu 3: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào giải đáp B

Câu 4: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào giải đáp B

Câu 5: Mức 4: (0,5 điểm) Khoanh vào giải đáp C

Câu 6: Mức 2: (0,5 điểm) Khoanh vào đáp án C

PHẦN II: TỰ LUẬN: 5 điểm

Câu 7: Mức 1: (1 điểm), từng phép tính đúng được 0,25 điểm

237 + 355 = 592780 - 24 = 756122 x 3 = 36684 : 4 = 21

Câu 8: Mức 2: (1 điểm), từng phnghiền tính đúng được 0,5 điểm

a) 36 : x = 4

x = 36 : 4

x = 9

b) x x 7 = 70

x = 70 : 7

x = 10

Câu 9: Mức 2: (2 điểm)

Bài giải

Bà đã bán được số quả cam là: 0,5đ

225 : 3 = 75 (quả) 0,5đ

Bà còn sót lại số trái cam là: 0,25đ

225 – 75 = 150 (quả) 0,5đ

Đáp số: 150 trái cam. 0,25đ

Câu 10: Mức 1: 1 điểm

Bài giải

Lớp 3B tdragon được số kilomet tràm là:

65 x 2 = 130 cây tràm

Cả nhị lớp tdragon được số lượng kilomet tràm là:

65 + 130 = 195 cây tràm

Đáp số: 195 cây tràm

Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh trước câu vấn đáp đúng

Câu 1:

a)

*
của 16 là:… Số đề xuất điền là: (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

b) Chữ số 6 trong số 461 có mức giá trị là: (M1-0,5đ)

A. 600

B. 60

C. 61

D. 46

c) Có 4 con trâu cùng trăng tròn bé bò. Số trâu bằng một trong những phần mấy số bò? (M3-0,5đ)

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

d) Hình bên bao gồm mấy góc vuông? (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Chu vi hình vuông có cạnh 5cm là: (M2-0,5đ)

A. 20

B. 25

C. 20cm

D. 25cm

Câu 3. Điền số phù hợp vào địa điểm chnóng (M2 – 1đ)

4m 3dm = …….........dm5hm 2dam = ……........m
4580g = …….......kilogam.............g2kilogam 6g = …...............g

Câu 4: Giá trị của biểu thức 65 - 12 × 3 là (M2-0,5đ)

A. 29

B. 159

C. 39

D. 19

Câu 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

Đồng hồ mặt chỉ:

A. 10 giờ đồng hồ 10 phút

B. 2 giờ 10 phút

C. 10 giờ 2 phút

D. 2 giờ kỉm 10

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 6. Đặt tính rồi tính: (M1- 2đ)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Câu 7. Tính quý giá biểu thức: (M2- 1đ)

468 + 32 x 7 = .......................................

................................................................

584 – 123 x 3 = .....................................

................................................................

Câu 8: Giải bài bác toán (M3- 1đ)

Một siêu thị gạo tất cả 127 kg gạo nếp. Số gạo tẻ gấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi siêu thị gồm tất cả bao nhiêu ki - lô - gam cả gạo nếp với tẻ?

Câu 9: (M4- 1đ)

Tìm một số biết rằng giả dụ đem số đó cùng với số nhỏ tuyệt nhất gồm 3 chữ số không giống nhau thì được 587.

.......................................................................................................

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mỗi ý khoanh đúng được 0,5đ

a. B b. B c. D d. C

Câu 2. C (0.5đ)


Câu 3. Điền đúng từng ý được 0,25đ

Câu 4. A ( 0.5đ)

Câu 5. A ( 1đ)

Phần II. Tự luận

Câu 6. (2đ): Mỗi phxay tính đúng 0,5 đ

Câu 7: (1 điểm)

468 + 32 x 7 = 468 + 224

= 692 (0,25đ)

584 – 123 x 3 = 584 - 369

= 215 (0,25đ)

Câu 8: (1đ)

Một siêu thị gạo có 127 kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ cấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng tất cả toàn bộ từng nào ki - lô - gam cả gạo nếp với tẻ?

Số gạo tẻ là:

127 x 3 = 381 kg

Tất cả số gạo nếp và gạo tẻ là:

127 + 381 = 508 kg

Câu 9. (1đ)

Số bé dại tuyệt nhất bao gồm 3 chữ số khác biệt là 102

Số đề nghị search là: 587 - 102 = 485

Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số nhỏ tuổi duy nhất bao gồm 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1010

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Tìm một trong những biết rằng: giả dụ bớt số kia đi 4 lần, tiếp đến thêm 24 thì được 29.

A. 10

B. 20

C. 30

D. 26

Câu 3. Cha 35 tuổi, bé 7 tuổi thì tuổi bé bằng 1 phần mấy tuổi cha?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. Một hình vuông có chu vi 176m. Số đo cạnh hình vuông vắn đó là

A. 128 m

B. 13 m

C. 44 m

D . 88 m

Câu 5. 526 milimet = ... cm ... mm. Số tương thích điền vào chỗ chnóng là

A. 52 centimet 6 mm

B. 50 cm 6 mm

C. 52centimet 60 mm

D. 5cm 6 mm

Câu 6. An gồm 7 nhãn vở. Bình có số nhãn vở cấp 5 lần số nhãn vnghỉ ngơi của An. Chi tất cả số nhãn vsinh sống cấp gấp đôi số nhãn vnghỉ ngơi của Bình. Hỏi Chi có bao nhiêu nhãn vở?

A. 60 nhãn vở

B. 70 nhãn vở

C. 80 nhãn vở

D. 90 nhãn vở

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

b) x : 4 = 121

Câu 2. (2 điểm) Cửa hàng bà Lê Ngọc Lan mua 640 kilogam đậu đen, và download số đỗ xanh bằng

*
số đậu black. Hỏi shop mua tất cả từng nào kg đậu đen và đậu xanh?

Câu 3. (2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 35m, chiều rộng lớn 20m. Tính chu vi mhình ảnh vườn cửa đó?

Câu 4. (1 điểm) Hãy vẽ một hình có nhì góc vuông, đánh dấu kí hiệu góc vuông vào hình sẽ vẽ

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CBACAB

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

x = 225 : 5

x = 45

b) x : 4 = 121

x = 121 x 4

x = 484

Câu 2. (2 điểm)

Cơ sở bà Lan tải số kilogam đỗ xanh là:


640 : 8 = 80 (kg)

Cửa hàng bà Lan sở hữu tất cả số kg đậu Đen cùng xanh là:

640 + 80 = 7đôi mươi (kg)

Đáp số: 7đôi mươi kg

Câu 3. (2 điểm)

Chu vi mhình họa sân vườn là

(35 + 20) x 2 = 110 (m)

Đáp số: 110 m

Câu 4. (1 điểm)

Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 - Đề 4

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số tức thì sau số 789 là:

A. 791

B.7 90

C. 788

D. 792

b. Dãy số xếp theo thiết bị từ bỏ trường đoản cú bé nhỏ đến Khủng là:

A. 324 ; 423 ; 342 ; 243 ; 234 ; 432

B. 234 ; 243 ; 324 ; 342 ; 432 ; 423

C. 234 ; 243 ; 324 ; 342 ; 423 ; 432

D. 432 ; 423 ; 324 ; 342 ; 423 ; 432

c. Số tương thích điền vào địa điểm chấm: 8m 6centimet = ….. centimet.

A. 86

B. 806

C. 800

D. 60

d. Số tương thích điền vào vị trí chấm: ngày = ……..giờ.

A. 20

B. 8

C. 6

D. 24

đ. Một miếng bìa hình vuông vắn có cạnh 6dm 5centimet. Chu vi miếng bìa hình vuông vắn sẽ là :

A. 120cm

B. 26cm

C. 260cm

D. 280cm

e. Đồng hồ nước hình sau chỉ:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A. 5 giờ kỉm trăng tròn phút

B. 9h 25 phút

C. 8 tiếng 25 phút

D. 5 giờ kém nhẹm 15 phút

g. Một đội người công nhân yêu cầu sửa một phần đường dài 48 km, ngày đầu họ sẽ sửa được đoạn đường đó. Hỏi sót lại từng nào ki-lô-mét mặt đường không sửa?

A. 36

B. 24

C. 34

D. 21

h. Một trái bóng to lớn với 10 trái bóng nhỏ tuổi cân nặng toàn bộ là 1kilogam. Một trái láng nhỏ tuổi khối lượng 40g. Hỏi trái bóng lớn trọng lượng từng nào gam

A. 600

B. 400

C.960

D. 800

Bài 2. Đặt tính với tính:

a. 455 + 172

b. 544 - 365

c. 309 x 3

d. 875 : 5

Bài 3.

Xem thêm: Cách Hiện Thanh Công Cụ Trong Word 2013, 2016, 2019, Thanh Công Cụ Word Bị Ẩn Và Cách Để Hiện Lại

Tìm x:

a. 72 : x = 4

b. x - 167 = 235 x 3

Bài 4. Tính giá trị các biểu thức sau:

a. 673 - 45 x 7

b. 555 : (100 – 95)

Bài 5. Thu hoạch ngơi nghỉ thửa ruộng đầu tiên được 315kilogam rau, sinh sống thửa ruộng thứ nhị được không ít gấp đôi lần thửa ruộng trước tiên. Hỏi ở cả hai thửa ruộng thu hoạch được từng nào ki-lô-gam rau?

Bài 6. Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 45cm, chiều rộng bằng

*
 chiều lâu năm. Tính chu vi hình chữ nhật?

Bài 7: Tìm một vài biết đem số đó chia cho 6 được bao nhiêu rồi cùng với 85 thì được công dụng là số lớn nhất có nhị chữ số.

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (3,5 điểm)

a. Khoanh vào B (0,5 điểm)

b. Khoanh vào C (0,5 điểm)

c. Khoanh vào B (0,5 điểm)

d. Khoanh vào C (0,5 điểm)

đ. Khoanh vào C (0,5 điểm)

e. Khoanh vào C (0,5 điểm)

g. Khoanh vào A (0,5 điểm)

h. Khoanh vào A (0,5 điểm)

Câu 2: ( 1 điểm) (làm đúng từng phép tính 0,25 điểm)

Câu 3: (1 điểm) (từng bài bác làm cho đúng 0,5 điểm)

Câu 4: (1 điểm) (Mỗi bài xích chuẩn cho 0,5 điểm)

Câu 5: (1 điểm)

Bài giải:

Thửa ruộng vật dụng nhì thu hoạch được là: (0,25 điểm)

315 x 2 = 630 (kg) (0,25 điểm)

Cả nhì thửa ruộng thu hoạch được là : (0,25 điểm)

315 + 630 = 945 ( kilogam ) (0,25 điểm)

Đáp số: 945 kilogam rau

Câu 6: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:(0,15 điểm)

45 : 3 = 15 (cm) (0,25 điểm)

Chu vi hình chữ nhật là:(0,15 điểm)

(45 + 15) x 2 = 1trăng tròn (cm) (0,3 điểm)

Đáp số: 1đôi mươi centimet (0,15 điểm)

Bài 7: (1điểm)

Cách 1: Số lớn nhất gồm 2 chữ số là 99 (0,2 điểm)

Số đó phân tách mang đến 6 thì bằng: (0,2 điểm)

99 – 85 = 14 (0,2 điểm)

Số đó là: (0,1 điểm)

14 x 6 = 84 (0,2 điểm)

Đáp số: 84 (0,1 điểm)

Nếu HS làm theo phương pháp khác đúng vẫn chấp nhận cho điểm tối đa.


3. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 2020-2021

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng và kết thúc tiếp những bài tập sau:

Câu 1: Số chín trăm mười nhì viết là:

A. 92

B. 902

C. 912

Câu 2: Cho số bé bỏng là 5, số bự là 35. Hỏi số to cấp mấy lần số bé?

A. 8 lần

B. 7 lần

C. 9 lần

Câu 3: Số nhỏ xíu nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 102

B. 101

C. 123

Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là:

A. 210

B. 220

C. 120

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

533 + 128

728 – 245

172 x 4

798 : 7

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

b. x : 5 = 83

Bài 3: (2 điểm) Người ta xếp 100 cái bánh vào các hộp, từng vỏ hộp gồm 5 dòng. Sau kia xếp các hộp vào thùng từng thùng 4 hộp. Hỏi tất cả từng nào thùng bánh?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm) Xét quan hệ nam nữ các số vào một hình trụ sau rồi điền số thích hợp vào khu vực vệt chấm hỏi?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án B

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Đáp án A

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1:

533 + 128 = 661

728 – 245 = 483

172 x 4 = 688

798 : 7 = 114

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

=> x = 90 : 6 = 15

b. x : 5 = 83

x = 83 x 5 = 415

Bài 3:

Có số vỏ hộp là: 100 : 5 = đôi mươi (hộp)

Có số thùng bánh là: 20 : 4 = 5 (thùng)

Đáp số: 5 thùng

Bài 4:

Số làm việc ô to là hiệu của nhì số ở hai ô nhỏ tuổi.

Bởi vậy nghỉ ngơi ô thiết bị 3 ta có: ? - 24 = 76 => Số đề xuất điền là 76 + 24= 100.

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào lời giải đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100

B.799

C. 744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C. 6

D. 912

3. 7m 3 centimet = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 quyển sách sách xếp đông đảo vào 5 tủ, từng tủ bao gồm 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn uống tất cả bao nhiêu quyển sách, hiểu được mỗi ngăn uống tất cả số sách nhỏng nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 nhỏ vịt, số kê nhiều hơn nữa số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một trong những phần mấy số gà?

A. 1/2

B. 1/9

C. 2/3

D. 1/6

6. Một loại bìa hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 25 dm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm

B. 70cm

C. 7dm

D. 70 dm

7. Hình vẽ sau đây có mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 8 x 7

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

1. Đáp án B

2. Đáp án A

3. Đáp án B

4. Đáp án A

5. Đáp án B

6. Đáp án A

7. Đáp án C

8. Đáp án C

II. Phần từ luận

Bài 1:

267 + 125 – 278 = 114

538 – 38 x 3 = 424

Bài 2:

x : 7 = 108 => x = 108 x 7 = 756

x x 7 = 357 => x = 357 : 7 = 51Bài 3:

Số gạo đã cung cấp là: 453 x

*
= 151

Cửa hàng còn sót lại số kg gạo là:

453 - 151 = 302 (kg)

Đáp số: 302 kg.

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay tức thì trước của 130 là:

A. 131

B. 140

C. 129

D. 120

b) Một mẫu ao hình vuông tất cả cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông vắn kia là:

A. 24m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = …. centimet . Số tương thích phải điền vào khu vực chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D . 9080

d) Gấp 7 lít lên 10 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 70 lít

D. 65 lít

Câu 2. Số bé dại tuyệt nhất có 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 3. Nhà em có 24 nhỏ gà. Số vịt nhiều hơn nữa số con gà là 2 con. Hỏi nhà em gồm từng nào con vịt?

A. 8 con

B. 10 con

C. 12 con

D. 22 con

Câu 4:

549 + X = 1326

X - 636 = 5618

Bài 5: Lan bao gồm 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên ổn. Hỏi Lan có toàn bộ từng nào viên kẹo?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 6: Một shop nhập về 168 bao đường và chia đầy đủ vào 3 kho, sau đó lại nhập chế tạo mỗi kho 16 bao đường cùng buôn bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã chào bán bao nhiêu bao đường?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 3

Bài 1:

a, Đáp án C

b, Đáp án A

c, Đáp án B

d, Đáp án C

Bài 2: C

Bài 3: D. 26 con

Số nhỏ vịt là: 24 + 2= 26 nhỏ vịt

Bài 4:

549 + X = 1326 X - 636 = 5618

X = 1326 – 549 X = 5618 + 636

X = 777 X = 6254

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 4

A/ Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. 0,5đ (M1): Số lớn nhất trong các số: 1345, 1543, 1435, 1354 là:

a. 1345

b. 1435

c. 1354

d. 1543

Câu 2. 0,5đ (M1): Số phù hợp điền vào địa điểm chấm sẽ được 7m2cm = … centimet là:

a. 72cm

b. 702cm

c. 720cm

d. 725cm

Câu 3. 0,5đ (M1): Một phần bốn (

*
) của 12m là:

a. 48m

b. 3m

c. 16m

d. 8m

Câu 4. 1đ (M1): Phép tính phân tách như thế nào sau đây tất cả kết quả là 7?

a. 28 : 7

b. 48 : 6

c. 81 : 9

d. 56 : 8

Câu 5. 0,5đ (M2): x : 6 = 3 (dư 2), quý hiếm của x là:

a. 18

b. 2

c. 20

d. 21

Câu 6: 1đ (M2): Hình mặt có:

a. 3 góc vuông

b. 4 góc vuông

c. 5 góc vuông

d. 6 góc vuông

B/ Phần từ luận

Câu 7: 2đ (M2): Đặt tính rồi tính

235 + 312

692 – 579

128 x 4

168: 6...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 8: 1đ (M3) Tính giá trị của biểu thức:

a) 84 : (23 - 20)

b) 276 + 17 x 3

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 9.2đ( M3) Có 5 thùng sách, từng thùng đựng 207 cuốn sách, Số sách kia phân tách đều mang đến 9 tlỗi viện ngôi trường học tập. Hỏi từng thỏng viện được phân chia bao nhiêu quyển sách?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 10; 1đ ( M4)

Tìm một số trong những, hiểu được đem số đó phân chia mang đến 5 thì được tmùi hương là 8 và dư là 7

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>