Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 bao gồm giải đáp chi tiết là tư liệu tìm hiểu thêm tuyệt giành cho quý thầy cô và những vị phụ huynh lên planer ôn tập đề toán lớp 3 học tập kì 2 cho những em học viên. Các em học sinh hoàn toàn có thể rèn luyện nhằm mục đích củng gắng thêm kỹ năng và kiến thức của mình. Mời những em học viên cùng những thầy cô xem thêm sở hữu về cụ thể đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn toán

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút ít Tải về nội dung bài viết này, bạn vui tươi kéo xuống cuối bài viết để cài đặt về.


Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù Hay lựa chọn lọc

I. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù năm 2020 - 2021II. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020III. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

I. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Số 1

Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

a. Số tức tốc trước của 150 là:

A. 151

B. 140

C. 149

D. 160

b. Số liền sau của số 65739 là :

A. 65729

B. 65749

C. 65740

D. 65738

c. Số lớn nhất trong những số 8354; 8353; 8453; 8534

A. 8354

B. 8353

C. 8453

D. 8534

d. Chữ số 8 trong các 786 có mức giá trị là:

A. 800

B. 80

C. 86

D. 8

e. Giá trị của chữ x vào phép tính x x 5 = 125 là :

A. 21

B. 25

C. 52

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

54275 + 2210775362 - 24935
4805 × 420645 : 5

Bài 3: Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào vị trí chấm:

a. Giá trị của biểu thức 56 + 24 : 6 là: 60 (.....)

b. Giá trị của biểu thức 21 x 4 : 7 là: 12 (.......)

Bài 4: Khoanh vào chữ trước câu vấn đáp đúng:

a. Cho 3m 5centimet = ... centimet Số tương thích nhằm điền vào chỗ chnóng là:

A. 305

B. 350

C. 530

b. Cho 8m = 80 ... Đơn vị đo phù hợp để điền vào chỗ chnóng là:

A. m

B. dm


C. cm

c. 1 kilogam bằng :

A. 1000g

B. 100g

C. 10g

d. Trong cùng 1 năm , ngày 27 tháng 4 là thiết bị năm thì ngày 1/5 là :

A. Thđọng hai

B. Thứ ba

C. Thứ đọng tư

D. Thđọng năm

Bài 5: Trong hình tđọng giác ABCD tất cả hai góc vuông cùng nhì góc ko vuông.

Viết tiếp vào địa điểm chấm mang lại ham mê hợp

a. Góc gồm đỉnh ... là góc vuông

b. Góc tất cả đỉnh ... là góc không vuông

c. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mẫu vẽ và để được một hình chữ nhật và một hình tam giác

Bài 6: Một shop có 65015 quyển vlàm việc. Người nhà shop vẫn phân phối vlàm việc cho 4 ngôi trường đái học, từng ngôi trường 15000 quyển vngơi nghỉ. Hỏi của sản phẩm sót lại từng nào quyển vở?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 năm 2021

Bài 1.Khoanh tròn

a) C. 149

b) C. 65740

c) D. 8534

d) B. 80

e) B. 25

Bài 2. Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ


Bài 3.

a) Đ

b) Đ

Bài 4.

a) A. 305

b) B. dm

c) A. 1000g

d) A. Thứ đọng hai

Bài 5.

Góc bao gồm đỉnh A, D là góc vuông

Góc bao gồm đỉnh B, C là góc không vuông

Bài 6.

Số quyển vlàm việc cửa hàng đã bán là:

15000 x 4 = 60000 (quyển vở)

Số quyển vnghỉ ngơi shop còn lại là:

65015 - 60000 = 5015 (quyển vở)

Đáp số: 5015 quyển vở

Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Số 2

Bài 1: Khoanh vào trước chữ đặt trước kết quả đúng: (3 điểm)

1. Số lập tức sau của số 53789 là:

A. 53788

B. 53790

C. 53780

D. 53799

2. Kết quả của phxay tính 3583 + 2706 là:

A. 5289

B. 6289

C. 6279

3. Kết quả của phép tính 5068 – 2875 là:

A. 2293

B. 2392

C. 2193

4. Kết trái của phnghiền tính 327 x 8 là:

A. 2616

B. 2566

C. 2516

5. Kết quả của phxay tính 7230 : 5 là:

A.106

B. 1446

C. C. 146

6. Giá trị của biểu thức (4036 – 1768) : 2 là:

A.1434

B. 1134

C. C. 4434

Bài 2 : (1 điểm) viết công dụng tương thích vào khu vực chấm:

1. Một hình chữ nhật bao gồm kích cỡ như hình bên

a. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A 68 cm

B 38 cm

C 40cm

D 70cm

b. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 68 cm2

B. 38 cm2

C. 40 cm2

D. 70 cm2

2) Viết số tương thích vào chỗ chấm: 5m 7centimet = ….....cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

21718 x 35925 + 3567
2570 : 598764 – 36427

Bài 4: Tính quý giá biểu thức: (2 điểm)

a) 321 + 4 x 7 =

b) 27572 - (232 + 340) =

Bài 5: Giải toán thù (2 điểm)


Một cửa hàng tất cả 9612m vải vóc. Đã bán được

*
số vải. Hỏi shop còn sót lại từng nào mét vải?

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021

Bài 1. Trắc nghiệm

1.B. 53790

2.B. 6289

3.C. 2193

4.A. 2616

5.B. 1446

6.B. 1134

Bài 2.

1. a) B. 38cm

b) D. 70cm2

2) 5m7cm = 507cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

Bài 4.

a) 321+ 4 x 7

= 321+ 28

= 349

b) 27572 - ( 232 + 340)

= 27572 - 572

= 27 00

Bài 5.

Số mét vải vóc cửa hàng đã buôn bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải cửa hàng còn sót lại là:

9612 - 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Bài 5.

Số mét vải vóc shop vẫn chào bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải siêu thị sót lại là:

9612- 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào giải đáp đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong số 86 284 có giá trị là:

A. 6000B. 600C. 60D. 6

Câu 2: Trong những số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn nhất là:

A. 83 599B. 83 514C. 83 583D. 83 589

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780B. X = 19480C. X = 19520D. X = 19590

Câu 4: Số thích hợp nhằm điền vào vị trí chnóng 5km = …m là:

A. 5000B. 500C. 50D. 5

Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là:

A. XIIB. XXIC. XXIID. XIX

Câu 6: Giá trị của phnghiền tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323B. 2143C. 2051D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông vắn bao gồm diện tích bởi 36cmét vuông là:

A. 16cmB. 20cmC. 24cmD. 28cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8b) 13524 : 6

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 người công nhân đào được 4200m con đường. Hỏi 5 công nhân những điều đó đào được từng nào mét đường? (Biết sức đào của mỗi công nhân nhỏng nhau).


Câu 11: Tính nkhô giòn quý giá của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
AAAACCC

II. Phần trường đoản cú luận

Câu 8: Học sinch trường đoản cú đặt phnghiền tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 = 72122b) 62832 – 18492 = 44340
c) 3819 x 8 = 30552b) 13524 : 6 = 2254

Câu 9:

a) X – 18392 = 46350 : 6

X – 18392 = 7725

X = 7725 + 18392

X = 26117

b) 72731 – X = 2824 x 3

72731 – X = 8472

X = 72731 – 8472

X = 64259

Câu 10:

1 công nhân đào được số mét đường là:

4200 : 8 = 525 (m)

5 người công nhân đào được số mét đường là:

525 x 5 = 2625 (m)

Đáp số: 2625m đường

Câu 11:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (90 – 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x 0

= 0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Số 4

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào câu trả lời đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 2 trong các 48 289 ở trong hàng:

A. Hàng nghìnB. Hàng trămC. Hàng chụcD. Hàng đơn vị

Câu 2: Trong những số 18 892, 18 293, 18 028, 18 005 số nhỏ bé tuyệt nhất là:

A. 18 892B. 18 293C. 18 028D. 18 005

Câu 3: Giá trị của phnghiền tính 11225 x 6 bằng:

A. 65550B. 66530C. 67350D. 68540

Câu 4: Số La Mã XVII có mức giá trị bằng:

A. 17B. 27C. 18D. 28

Câu 5: Số thích hợp nhằm điền vào khu vực chnóng 7m 2dm = …milimet là:

A. 2700B. 7002C. 7200D. 7020

Câu 6: Giá trị của X vừa lòng X : 3 = 17392 – 9183 là:

A. X = 22487B. X = 24627C. X = 24564D. X = 24613

Câu 7: Diện tích của hình chữ nhật có chiều nhiều năm 8m với chiều rộng lớn 4m là:

A. 22m2B. 38m2C. 32m2D. 36m2

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện phép tính:

a) 12582 + 42882 – 38293b) 98273 – 18931 x 5
c) 22665 : 5 + 18492d) 71389 – 61882 + 28492

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X : 3 = 28922b) X x 6 = 56736

Câu 10: Lan tải 5 bút chì hết 12000 đồng. Hỏi ví như Lan sở hữu 8 cây viết chì như vậy thì hết bao nhiêu tiền?

Câu 11: Từ 3 chữ số 1, 5, 8 hãy viết toàn bộ các số có bố chữ số (những chữ số ko được lặp lại).

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
BDCACBC

II. Phần trường đoản cú luận

Câu 8:

a) 12582 + 42882 – 38293 = 55464 – 38293 = 17171

b) 98273 – 18931 x 5 = 98273 – 94655 = 3618

c) 22665 : 5 + 18492 = 4533 + 18492 = 23025

d) 71389 – 61882 + 28492 = 9507 + 28492 = 37999

Câu 9:

a) X : 3 = 28922

X = 28922 x 3

X = 86766

b) X x 6 = 56736

X = 56736 : 6

X = 9456


Câu 10:

1 cây viết chì có giá chi phí là:

12000 : 5 = 2400 (đồng)

8 bút chì có mức giá tiền là:

2400 x 8 = 19200 (đồng)

Đáp số: 19200 đồng

Câu 11:

Các số có tía chữ số (những chữ số ko lặp lại) được lập từ bỏ cha chữ tiên phong hàng đầu, 5, 8 là: 158, 185, 581, 518, 815, 851.

Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3 – Số 5

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu vấn đáp đúng (3 điểm)

Câu 1: Số có sáu chục ngàn, năm nghìn, tám trăm, nhì đơn vị viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 65 802

B. 65 200

C. 65 820

D. 65 812

Câu 2: Số tức thì sau số lớn nhất có năm chữ số là: (M3 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 21 viết theo số La Mã là:

A. XVVI

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 2km = ... m. Số thích hợp điền vào khu vực trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 20000

B. 2001

C. 2000

D. 200

Câu 5: Hình vuông tất cả cạnh là 8centimet thì chu vi là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 32cm

C. 64cm

Câu 6: Diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều dài 12centimet, chiều rộng 5centimet là (M2 – 0.5 điểm):

A. 34cm

B. 60cm

C. 60 cm2

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 7: ( M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

34215 + 29816

16123 x 4

53940 - 23192

36902 : 7

Câu 8: Tìm X (M 2 - 2 điểm)

X x 3 = 2742054712 + X = 79510

Câu 9: Giá 2 hộp khẩu trang y tế y tế giá bán 50 000 đồng. Để phòng chống dịch Covid- 19, lớp 3A1 sở hữu 3 vỏ hộp khẩu trang chống bụi dự trữ cho lớp. Hỏi lớp 3A1 tải 3 vỏ hộp khẩu trang chống bụi kia hết từng nào tiền? (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) Điền các số còn thiếu vào ô trống. Biết tổng 3 ô liên tiếp luôn là 52134

12417

15624

b) Tính nhanh:

(38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 50 x 3)

Đáp án đề thi Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: C - 0,5 điểm

Câu 3: B - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: C - 0,5 điểm

II. Phần từ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS từ làm

Mỗi phxay tính + Đặt và tính đúng: 0,5 điểm

Câu 8: (2 điểm) Tìm X

X x 3 = 27 420

X = 27 4trăng tròn : 3 (0,5 điểm)

X = 9140 (0,5 điểm)

54 712 + X = 79 510

X = 79 510 – 54 712 (0,5 điểm)

X = 24 798 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi hộp khẩu trang y tế có giá là:

50 000 : 2 = 25 000 (đồng)

Số tiền lớp 3A1 mua 3 hộp khẩu trang chống bụi kia là:

25 000 x 3 = 75 000 (đồng)

Đáp số: 75 000 đồng (0,25 điểm)

Bài 10 (1 điểm)

a) Điền các số không đủ vào ô trống. Biết tổng 3 ô thường xuyên luôn luôn là 52134

12417

24093

15624

12417

24093

15624

12417

24093

15624

12417

b) Tính nhanh:

(38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 50 x 3)

= (38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 150)

= (38192 + 31588 + 21473 + 14577) x 0 = 0

II. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán năm 2019 - 2020

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Đề 1

Môn Toán- Lớp 3

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu vấn đáp đúng (3 điểm)

Câu 1: Số bao gồm năm chục nghìn, sáu ngàn, nhì trăm, tám đơn vị chức năng viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số liền trước số lớn nhất có năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =... m. Số tương thích điền vào khu vực trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: Hình vuông có cạnh là 8cm thì diện tích S là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 7cm, chiều rộng 5centimet là (M2 – 0.5 điểm):


A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 7: (M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 - 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: Tìm X (M 2 - 2 điểm)

X : 3 = 174trăng tròn 71542 - X = 51079

Câu 9: 5 xe pháo cài đặt chnghỉ ngơi được 36 700kg mặt hàng. Hỏi 7 xe cài đặt như vậy chsống được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết nút chsinh hoạt của mỗi xe pháo là hệt nhau.) (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) Tìm tích của số lớn số 1 bao gồm 4 chữ số với số chẵn lớn nhất có 1 chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9x4 - 36)

Đáp án: Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Tân oán – Kăn năn 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B - 0,5 điểm

Câu 3: C - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: A - 0,5 điểm

II. phần tự luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS trường đoản cú Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) Tìm X

X : 3 = 17 420

X = 17 4trăng tròn x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 - X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = 20 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe pháo cài chnghỉ ngơi được số sản phẩm là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe tải chsinh sống số mặt hàng là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kg hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 có 4 chữ số là 9999. Số chẵn lớn số 1 có một chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích yêu cầu tra cứu là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9 x 4 - 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Đề 2

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

1. Trong những số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn nhất là: M1

A. 82350

B. 82305

C. 82503

D. 82530

2. Giá trị của chữ số 7 trong số 57104 là: M1

A. 70

B. 700

C. 7000

D. 70 000

3. x : 8 = 1096 (dư 7). Giá trị của x là: M3

A. 8768

B. 137

C. 144

D. 8775

4. Điền phép tính nhân cùng phân tách tương thích vào nơi chấm: M4

24 ... 6 .... 2 = 8

A. 24 : 6 x 2 = 8

B. 24 : 6 : 2 = 8

C. 24 x 6 : 2 = 8

D. 24 x 6 x 2 = 8

5. Châu gồm 10 000 đồng. Châu download nhì quyển vsống, giá mỗi quyển vsống là 4500 đồng. Hỏi Châu sót lại từng nào tiền? M2

A. 5500 đồng

B. 14500 đồng

C. 1000 đồng

6. Một mảnh đất nền hình vuông tất cả cạnh 6centimet. Diện tích mảnh đất nền đó là: M2

A. 36

B. 24

C.12

II. PHẦN TỰ LUẬN:

7. Đặt tính rồi tính: M2

a/ 71584- 65739

b/ 37426 + 7958

c/ 5438 x 8

d/ 14889 : 7

8. Điền vệt >, 1998 g

b. 450 g = 500g – 50g.

Câu 9: (0,5 điểm)

Độ lâu năm cạnh hình vuông ABCD dài là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10: Số gạch men xếp lên mỗi xe pháo cài là: (0,5)

16560 : 8 = 2070(viên gạch) (0,5)

Số gạch ốp xếp lên 3 xe pháo thiết lập là: (0,25)

2070 x 3 = 6210(viên gạch) (0,5)

Đáp số: 6210 viên gạch men (0,25)

III. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán - Số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái A, B, C hoặc D đặt trước kết quả đúng:

Bài 1: (1 điểm)

a. Số tức thời trước của số 42840 là:

A. 42841

B. 42830

C. 42839

D. 43850

b. Số tức khắc sau của số 65939 là:

A. 65929

B. 65940

C. 65941

D. 65938

Bài 2: (1 điểm)

a. Dấu >,

B.

B. 75060

C. 75006

D. 70506

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống <..>

a) 14 x 3 : 7 = 6 <..>

175 – (30 + 20) = 1đôi mươi <..>

b) 1 tiếng 15 phút ít = 65 phút ít <..>

1 giờ đồng hồ 15 phút = 75 phút ít <..>

Bài 4: (1 điểm)

a) Hình vẽ bên dưới đây:

Có ……. góc vuông.

Có ………hình tứ đọng giác.

b) Có 24 viên thuốc chứa phần nhiều vào 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc đó gồm từng nào viên thuốc?

A. 10

B. 40

C. 20

D. 18.

Bài 5: (1 điểm)

a) Chữ số 3 trong những 43908 chỉ:

A. 3 solo vị

B. 3 chục

C. 3 trăm

D. 3 nghìn

b) Số tương thích điền vào chỗ chấm của 7m 2centimet = … centimet là:

A. 72

B. 702

C. 720

D. 7002

Bài 6: (1 điểm)

a) Diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 9cm, chiều rộng lớn 7centimet là:

A. 36 cm2

B. 63 cm2

C. 80 cmét vuông

D. 18 cm2

b) Một số phân tách đến 9 dư 3, Vậy số kia phân tách mang lại 3 dư mấy?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 35864 + 32678

b) 87980 – 46879

c) 10857 x 3

d) 79194 : 2

Bài 2: Tìm X: (1 điểm):

a) 32456 + X = 79896

b) X x 5 = 75460

Bài 3: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn là 7dm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật kia ? (2 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù số 1

Phần I: Trắc Nghiệm (6 điểm) Mối phxay tính đúng 0,5 điểm

Bài 1a

Bài 1b

Bài 2a

Bài 2b

Bài 4b

Bài 5a

Bài 5b

Bài 6a

Bài 6b

C

B

A

D

D

D

B

B

A

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 14 x 3 : 7 = 6 <.Đ.>

175 – ( 30 + 20) = 1trăng tròn <.S.>

b/ Số tương thích điền vào vị trí chnóng của một tiếng 15 phút ít = ….. phút ít là:

70 <.S.> 75 <.Đ.>

90 <.S.> 60 <.S.>

Bài 4: (1 điểm)

a/ Hình vẽ dưới đây có:

8 góc vuông. 0.25 điểm6 hình tứ đọng giác. 0,25 điểm

Phần II : Tự luận (4 điểm)

Bài 1: Mối phxay tính đúng 0,25 điểm

a) 68542

b) 41101

c) 32571

d) 39597

Bài 2 (1 điểm): Tìm X: Mối phnghiền tính đúng 0,5 điểm

a) 32456 + X =79896

X = 79896 – 32456

X = 47440

b) X x 5 = 75460

X = 75460 : 5

X = 15092

Bài 3:

Bài giải

Chiều nhiều năm là:

7 x 4 = 28( dm) 0,25 điểm

Chu vi hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

(28 + 7) x 2= 70 (dm) 0,5đ điểm

Diện tích hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

28 x 7 = 196 (dm2) 0,5đ điểm

Đáp số: Chu vi: 70 dm 0,25đ điểm

Diện tích: 196 dm2

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Số 2

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số làm sao lớn số 1 trong những số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:

A. 42 630.

B. 42 063.

C. 42 603.

D. 42 360.

Câu 2: Số tức khắc sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

B. 65 589.

C. 65 500.

D. 65 600.

Câu 3: Một hình vuông vắn bao gồm cạnh 5cm. Tính diện tích S hình vuông đó?

A. 25centimet.

B. 25cmét vuông.

C. 20cm.

D. 20cm2.

Câu 4:

a) Số lớn số 1 có năm chữ số là: ……….

b) Số bé bỏng độc nhất vô nhị có năm chữ số là: ……….

Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số thích hợp điền vào nơi trống là:

A. 73m

B. 730m

C. 703m

D. 370m

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

32564 + 13729

86247 – 52629

17092 x 4

8496: 6

Câu 7: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) Theo đồ vật tự tự nhỏ nhắn mang đến lớn: …………………………………………………

b) Theo vật dụng từ từ bỏ Khủng mang đến bé: …………………………………………………

Câu 8: Tính cực hiếm của biểu thức:

1031 x 6 + 2718

57353 – 1672: 4

Câu 9: Một nhóm công nhân đào đường. Trong 5 ngày đào được 1615m mặt đường. Hỏi trong 7 ngày đội người công nhân kia đào được từng nào mét đường?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 10 : Hãy cho thấy thêm hình sau đây có từng nào hình tam giác?

Trả lời: Có………hình tam giác.

Đáp án: Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù số 2

Câu 1: (1 đ) Số làm sao lớn số 1 trong những số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630

A. 42 630.

Câu 2: (1 đ) Số ngay lập tức sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

Câu 3: (1 đ) Một hình vuông vắn gồm cạnh 5centimet. Tính diện tích S hình vuông đó?

B. 25cm2

Câu 4:

(0,5 đ) a) Số lớn số 1 bao gồm năm chữ số là: 99999

(0,5 đ) b) Số bé bỏng nhất có năm chữ số là: 10000

Câu 5: (1 đ) 7hm 3dam = ………m. Số phù hợp điền vào khu vực trống là:

B. 730m

Câu 7: Tính quý giá của biểu thức: (Mỗi câu đúng được 0,5điểm)

1031 x 6 + 2718 = 6186+ 2718 57353 – 1672: 4 = 57353 – 418

= 8904 = 56935

Câu 8: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) (0,5 đ) Theo sản phẩm từ tự nhỏ bé mang lại lớn: II, IV,V,VI, VII, IX, XI

b) (0,5 đ) Theo máy trường đoản cú trường đoản cú bự mang lại bé: XI, IX, VII, VI, V, IV, II

Câu 9: Mỗi câu vấn đáp với phnghiền tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Tóm tắt

5 ngày : 1615m đường

7 ngày : .... mét đường?

Bài giải

Số mét mặt đường đào được trong một ngày là:

1615 : 5 = 323 (m)

Số mét đường đào được vào 7 ngày là:

323 x 7 = 2261 (m)

Đáp số: 2261 mét con đường.

Câu 10:

Trả lời: Có 10 hình tam giác.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Số 3

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: Toán

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ). Số ngay thức thì sau của 78999 là:

a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng tư là sản phẩm sáu. Ngày 4 tháng 5 là sản phẩm công nghệ mấy?

a- Thứ bốn b- Thứ đọng sáu c- Thứ đọng năm d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). 9m 6dm = … cm:

a- 9600cm b- 96centimet c- 906cm d- 960cm

Câu 4: (0.5đ). Chu vi hình vuông vắn là 96centimet, cạnh của hình vuông là:

a- 86centimet b- 43centimet c- 24cm d- 32cm

Câu 5: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

a - 35 b- 560 c- 7500 d- 150.

Xem thêm: Cách Tải Trò Chơi Pikachu Miễn Phí Về Điện Thoại Phiên Bản Cổ Điển

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)

7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9......................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... .....................