76 ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 1 MÔN TOÁN NĂM 2021

Sở đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 2Sở đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22

Sở đề thi cuối học kì 2 môn Toán thù lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán thù năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé bỏng duy nhất là:

A.

Bạn đang xem: 76 đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn toán năm 2021

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay tắp lự sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết trái đúng của phxay tính: 39centimet + 50centimet =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong hàng tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Phim Secret Garden Có Hay Không ? Review Phim Khu Vườn Bí Mật

Thứ đọng bảy, chủ nhật

B. Thứ đọng nhì, vật dụng cha, sản phẩm tư

C. Thứ nhị, đồ vật tía, sản phẩm công nghệ tứ, trang bị năm

D. Thứ đọng nhì, sản phẩm công nghệ cha, trang bị tứ, trang bị năm, máy sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm ở trong hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: đôi mươi + 65 = … + 20 (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với công dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài toán (Mức 3)

Cây bưởi nhà Nam bao gồm 65 trái, bố đang hái xuống 34 trái để bán. Hỏi trên cây bòng bên Nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số tương thích vào vị trí chnóng (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99


table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>