ĐIỂM CHUẨN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2020

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp thủ đô hà nội 2021 đã có công bố cho những thí sinc ngày 16/9. 

Tiêu chí phú trang bị nhất: Sử dụng khi thí sinch có ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí prúc thiết bị hai: Sử dụng lúc thí sinch tất cả ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển chọn với ko thỏa mãn nhu cầu Tiêu chí phú đầu tiên.

Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía bên dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn công nghiệp hà nội 2020

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TP.. hà Nội năm 2021 đúng đắn duy nhất ngay lập tức sau khi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn thỏa thuận Đại Học Công Nghiệp TPhường. hà Nội năm 2021

Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại Học Công Nghiệp thủ đô hà nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phú máy hai: Tân oán = 8.4 với NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 2
3 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán thù =8.0 và NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ máy hai: Tân oán = 8.8 và NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ máy nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 5
7 7340406 Quản trị vnạp năng lượng phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Tân oán = 7.6 và NV≤ 5
8 7480101 Khoa học sản phẩm công nghệ tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phụ trang bị hai: Tân oán = 8.4 và NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy tính xách tay với truyền thông dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.0 cùng NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú đồ vật hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Tân oán = 8.0 với NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính A00; A01 25.1 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Tân oán = 8.0 và NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ trang bị hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 8.4 với NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh cùng TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 9.0; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 9.0 cùng NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ chuyên môn hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 7.8 và NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 trăng tròn.8 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán thù = 7.8 và NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán thù = 8.0 với NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán > 6.8; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán = 6.8 với NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán thù > 7.6; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Toán = 7.6 với NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí prúc thứ nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Tân oán =8.8 cùng NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 4
28 7510605 Logistics cùng quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phú máy nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1
30 7310104 Kinch tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phụ máy nhất: Ngữ văn > 6.75; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Ngữ văn uống = 6.75 cùng NV≤1
32 7810103 Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán = 8.8 và NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí prúc máy nhất: Tân oán > 9.4; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 9.4 cùng NV≤ 4
34 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phú thứ nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán = 8.8 với NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu kinh doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán = 7.8 với NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinch xem xét, để triển khai hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây

Xem thêm: Em Không Sai Chúng Ta Cũng Sai Mp3, Em Không Sai Chúng Ta Sai

Xét điểm thi trung học phổ thông

Clichồng để tsi gia luyện thi đại học trực con đường miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật chấm dứt dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng chuẩn tốt nhất trên maxgate.vn

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>