STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52580302_02 Quản lý xây dừng (chăm ngành:Kinh tế cùng Quản lý Bất rượu cồn sản). A00; A01; D29 ---
2 52580302_01 Quản lý xây đắp (siêng ngành: Kinc tế cùng Quản lý đô thị). A00; A01; D29 ---
3 52580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D29 ---
4 52520503_01 Kỹ thuật Trắc địa - Bản vật (Chuim ngành: Kỹ thuật Trắc địa kiến tạo - Địa chính) A00; A01; D29 ---
5 52520103_02 Kỹ thuật cơ khí (siêng ngành: Cơ giới hoá xây dựng) A00; A01; D29 ---
6 52520103_01 Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng) A00; A01; D29 ---
7 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D29 ---
8 52510105 Công nghệ nghệ thuật vật liệu xây dựng A00 ---
9 52580203 Kỹ thuật dự án công trình biển A00; A01; D29 ---
10 52510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00 ---
11 52110104 Cấp bay nước A00; A01; D29 ---
12 52580205_01 Kỹ thuật sản xuất công trình Giao thông (Chulặng ngành: Xây dựng Cầu đường) A00; A01; D29 ---
13 52580201_05 Kỹ thuật dự án công trình thiết kế (chăm ngành: Tin học xây dựng) A00; A01; D29 ---
14 52580201_04 Kỹ thuật công trình sản xuất (chăm ngành: Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện) A00; A01; D29 ---
15 52580201_03 Kỹ thuật dự án công trình xây đắp (siêng ngành: Xây dựng Cảng - Đường thuỷ) A00; A01; D29 ---
16 52580201_02 Kỹ thuật dự án công trình phát hành (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật vào công trình) A00; A01; D29 ---
17 52580201_01 Kỹ thuật công trình thi công (chăm ngành: Xây dựng Dân dụng với Công nghiệp) A00; A01; D29 ---
18 52580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00 23.08
19 52580102 Kiến trúc V00 33.6

Thông tin Điểm chuẩn 2021:Theo dõi Điểm chuẩn 2021