Điểm chuẩn học viện công nghệ bưu chính viễn thông 2019

Điểm chuẩn chỉnh vào Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông năm 2021 (Thương hiệu huấn luyện và giảng dạy phía Bắc)

Tổng chỉ tiêu dự kiến tuyển chọn sinch của trường Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông năm 202một là 3.470, trong đó cơ sở huấn luyện phía Bắc tuyển 2.600 sinch viên. Điểm sàn năm 2021 của ngôi trường cơ sở phía Bắc là trường đoản cú 20 điểm trsinh hoạt lên.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu bao gồm Viễn thông 2021 ra mắt vào ngày 16/9, theo đó điểm chuẩn tối đa là ngành công nghệ thông tin: 26.9 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn phía bên dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện công nghệ bưu chính viễn thông 2019

Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2021 đúng chuẩn tốt nhất tức thì sau thời điểm ngôi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh bằng lòng Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có


Xem thêm: Hợp Âm Không Cần Phải Hứa Đâu Em, Không Cần Phải Hứa Đâu Em

Trường: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn thông A00; A01 25.65 TTNV = 1
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử A00; A01 25.35 TTNV Học sinc để ý, để triển khai làm hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, kăn năn xét tuyển năm 2021 tại trên đây
*
*
*
*
*
*
*
*

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>