Giải toán 7 tập 1 trang 10

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\<\begin{array}{l}\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\\dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m}\end{array}\>

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& \,\,{{ - 1} \over {21}} + {{ - 1} \over {28}} \cr & = {{( - 1).4} \over {21.4}} + {{( - 1).3} \over {28.3}} \cr & = {{ - 4} \over {84}} + {{ - 3} \over {84}}= {{ - 4+(-3)} \over {84}} \cr &= {{ - 7} \over {84}} = {{ - 7:7} \over {84:7}}\cr &= {{ - 1} \over {12}} \cr} \) 


Bạn đang xem: Giải toán 7 tập 1 trang 10

LG b

\(\displaystyle\,\,{{ - 8} \over {18}} - {{15} \over {27}}\) 

Phương pháp giải:

+) Quy đồng đưa về 2 phân số có cùng mẫu số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\<\begin{array}{l}\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\\dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m}\end{array}\>

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& {{ - 8} \over {18}} - {{15} \over {27}} \cr & = {{ - 8} \over {18}} + \left( { - {{15} \over {27}}} \right)\cr & ={{ - 8:2} \over {18:2}} + {{-15:3} \over {27:3}} \cr & = {{ - 4} \over 9} + {{ - 5} \over 9} = {{ - 4+(-5)} \over 9}\cr & = {{ - 9} \over 9} = - 1 \cr} \)


LG c

\(\displaystyle\,\,{{ - 5} \over {12}} + 0,75\)

Phương pháp giải:

+ Đổi số thập phân ra phân số để thực hiện phép tính với phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\<\begin{array}{l}\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\\dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m}\end{array}\>

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& \,\,{{ - 5} \over {12}} + 0,75= {{ - 5} \over {12}} + {75\over 100} \cr &= {{ - 5} \over {12}} + {3 \over 4} \cr & \, = {{ - 5} \over {12}} + {9 \over {12}} = {{ - 5 + 9} \over {12}} \cr & \, = {4 \over {12}} = {4:4 \over {12:4}} = {1 \over 3} \cr} \)


LG d

\(\displaystyle\,\,3,5 - \left( { - {2 \over 7}} \right)\)

Phương pháp giải:

+) Đổi số thập phân về dạng phân số rồi thực hiện phép tính với phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\<\begin{array}{l}\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\\dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m}\end{array}\> 

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& \,\,3,5 - \left( { - {2 \over 7}} \right) = 3,5 + {2 \over 7} \cr & = {{35} \over {10}} + {2 \over 7} = {7 \over 2} + {2 \over 7} = {{49} \over {14}} + {4 \over {14}} \cr & = {{49 + 4} \over {14}} = {{53} \over {14}} = 3{{11} \over {14}} \cr} \)

maxgate.vn


*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 633 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


Xem thêm: Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Zingtv, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp maxgate.vn


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng maxgate.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép maxgate.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>