Giải toán 7 tập 1 trang 10

Áp dụng những cách làm cùng, trừ hai số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải chi tiết:

(eqalignvà ,, - 1 over 21 + - 1 over 28 cr & = ( - 1).4 over 21.4 + ( - 1).3 over 28.3 cr & = - 4 over 84 + - 3 over 84= - 4+(-3) over 84 cr &= - 7 over 84 = - 7:7 over 84:7cr &= - 1 over 12 cr ) 


Bạn đang xem: Giải toán 7 tập 1 trang 10

LG b

(displaystyle,, - 8 over 18 - 15 over 27) 

Pmùi hương pháp giải:

+) Quy đồng đem lại 2 phân số bao gồm cùng mẫu mã số

Áp dụng các bí quyết cùng, trừ nhị số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& - 8 over 18 - 15 over 27 cr & = - 8 over 18 + left( - 15 over 27 ight)cr & = - 8:2 over 18:2 + -15:3 over 27:3 cr & = - 4 over 9 + - 5 over 9 = - 4+(-5) over 9cr & = - 9 over 9 = - 1 cr )


LG c

(displaystyle,, - 5 over 12 + 0,75)

Phương pháp giải:

+ Đổi số thập phân ra phân số để tiến hành phnghiền tính với phân số

Áp dụng những cách làm cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,, - 5 over 12 + 0,75= - 5 over 12 + 75over 100 cr &= - 5 over 12 + 3 over 4 cr & , = - 5 over 12 + 9 over 12 = - 5 + 9 over 12 cr và , = 4 over 12 = 4:4 over 12:4 = 1 over 3 cr )


LG d

(displaystyle,,3,5 - left( - 2 over 7 ight))

Pmùi hương pháp giải:

+) Đổi số thập phân về dạng phân số rồi thực hiện phxay tính cùng với phân số

Áp dụng các công thức cùng, trừ nhì số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray> 

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalignvà ,,3,5 - left( - 2 over 7 ight) = 3,5 + 2 over 7 cr và = 35 over 10 + 2 over 7 = 7 over 2 + 2 over 7 = 49 over 14 + 4 over 14 cr và = 49 + 4 over 14 = 53 over 14 = 311 over 14 cr )

maxgate.vn


*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 633 phiếu

Luyện các bài luyện tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


Xem thêm: Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Zingtv, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

TẢI APPhường ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan lại tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em chạm mặt bắt buộc là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề đọc Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết góp Loigiaigiỏi.com


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn sẽ thực hiện Loigiaitốt.com. Đội ngũ cô giáo yêu cầu cải thiện điều gì để chúng ta đến bài viết này 5* vậy?

Vui lòng giữ lại biết tin để ad hoàn toàn có thể contact cùng với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy vứt

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng cam kết để thừa nhận giải thuật hay với tư liệu miễn phí

Cho phxay maxgate.vn gửi những thông báo cho chúng ta để nhận thấy các lời giải xuất xắc cũng giống như tư liệu miễn phí.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>