Home/ Môn học/Toán/nhị vòi nước thuộc tung vào trong 1 bể không có nước thì sau 3h đầy bể. Nếu để vòi chảy một mình trong nửa tiếng, khóa vòi vĩnh một với msinh sống tiếp vòi vĩnh nhì tan tro


Bạn đang xem: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 3 giờ bể đầy

nhì vòi vĩnh nước thuộc tan vào trong 1 bể không có nước thì sau 3 giờ đầy bể. Nếu để vòi vĩnh chảy một mình vào 1/2 tiếng, khóa vòi một cùng mnghỉ ngơi tiếp vòi nhị tan tro


hai vòi nước thuộc chảy vào trong 1 bể không tồn tại nước thì sau 3 giờ đầy bể. Nếu nhằm vòi vĩnh rã một mình trong nửa tiếng, khóa vòi vĩnh một và msinh hoạt tiếp vòi hai tan vào 20 phút ít thì cả nhì vòi vĩnh tan được 1/8 bể. Tính thời gian mỗi vòi vĩnh tung 1 mình đầy bể.
Xem thêm: Tips 05 Cách Làm Cho Hoa Hồng Nở To & Sai Hoa Cực Đẹp, 5 Cách Làm Cho Hoa Hồng Nở To & Sai Hoa Cực Đẹp

*

Đáp án:

Đáp án: vòi vĩnh 1: 12h, vòi 2: 4h

Giải phù hợp các bước giải:

call tốc độ vòi 1 tung vào bể là a, vòi 2 là b

Theo đề ta gồm :{(a+b).3=1a.3060+b.2060=18" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⎧⎨⎩(a+b).3=1a.3060+b.2060=18{(a+b).3=1a.3060+b.2060=18

→a=112,b=14" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">→a=112,b=14→a=112,b=14

→" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">→→Thời gian vòi vĩnh 1 rã một mình đầy bể là1:112=12h" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">1:112=12h1:112=12h

Thời gian vòi vĩnh 2 tan một mình đầy bể là1:14=4h" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">1:14=4h