Hàm Loại Bỏ Ký Tự Trong Excel

Xin vui lòng nhập liên hệ gmail cho thông tin tài khoản của người sử dụng. Một mã xác minh này sẽ được gửi cho cho chính mình. Một khi bạn đã nhận được được mã xác minh, bạn sẽ rất có thể chọn 1 mật khẩu đăng nhập mới đến thông tin tài khoản của công ty.
Đăng ký kết
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
office tabKutools mang lại Excel - Thu thập hơn 300 điều khoản nâng cao nhằm tiết kiệm ngân sách 50% thời gian vào công maxgate.vnệc Excel hằng ngày của người sử dụng Bản sử dụng demo miễn tầm giá không thiếu thốn tác dụng vào 30 ngày
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>