Cho tam giác $ABC$ cùng với $A(1;3);B(0;1);C(-4;-1)$.a) Tìm hình chiếu $H$ của $A$ lên $BC$b) Tính mặt đường cao $AH$.c) Tìm điểm đối xứng của $A$ qua $BC$

quý khách hàng đang xem: Cách kiếm tìm hình chiếu của một điểm phát xuất thẳng
Bạn đang xem: Hình chiếu của điểm lên đường thẳngTìm hình chiếu của điểm $Phường (3 ; -2)$ lên mỗi con đường trực tiếp :a) $d : egincasesx=t \ y=1 endcases$b) $fracx-13 =fracy-4 $c) $d: 5x-12y+10=0$


Cho điểm $A(3;-2;5)$ với mặt đường thẳng $d:egincasesx+y-2z+3=0 \ x+3y+2z-7=0 endcases$a) Viết phương thơm trình tsay đắm số của $d$.b) gọi $A"$ là hình chiếu của $A$ trên $d$.Tìm tọa độ $A"$.
*Xem thêm: Cách Xóa Tài Khoản Skype Vĩnh Viễn Tài Khoản Skype, Cách Xóa Tài Khoản Skype Vĩnh Viễn Trên Máy Tính

Trong không khí với hệ tọa độ $Oxyz$ mang lại điểm $G(1;1;1)$.a) Viết pmùi hương trình khía cạnh phẳng $(P)$ qua $G$ với vuông góc cùng với đường trực tiếp $OG$.b) Mặt phẳng $(P)$ sinh sống câu a) cắt trục $Ox,Oy,Oz$ theo thứ tự tại $A,B,C$. Chứng minh $ABC$ là tam giác hồ hết. Trong không khí cùng với hệ tọa độ $Oxyz$, mang đến điểm $A(2;5;3)$ cùng đường trực tiếp $d: fracx-12=fracy1=fracz-22$1) Tìm hình chiếu vuông góc của $A$ bên trên $d$.2) Viết phương thơm trình mặt phẳng $(P)$ cất $(d)$ thế nào cho khoảng cách từ bỏ $A$ mang đến $(P)$ là lớn nhất Cho bố điểm $A(3;-1),B(-4;0),C(8;9)$. Tìm tọa độ:a) Hình chiếu vuông góc $H$ của $A$ lên $BC$.b) Điểm $A_1$ là điểm đối xứng cùng với $A$ qua $BC$. Cho hình vuông $ABCD $ trọng tâm $O;S$ là 1 trong những điểm di động trên tia $Ax$ vuông góc với khía cạnh phẳng $ABCD$$a.$ Tìm tập thích hợp hình chiếu vuông góc của $O$ trên tuyến đường thẳng $SB$$b.$ Tìm tập đúng theo chân con đường cao vẽ từ đỉnh $D$ trong $Delta SDC$ Cho $Delta AOB$ vuông trên $O$. Điểm $A$ cầm tay trê tuyến phố trực tiếp $(d_1):x=2, B$ di động cầm tay trê tuyến phố thẳng $(d_2):y=1$. Tìm tập hòa hợp hình chiếu vuông góc của $O$ lên $AB$ Trong không khí hệ tọa độ Oxyz mang lại A(1; 2; -1) và mặt đường trực tiếp (d) có phương trình: $(d): egincasesx+y+z-3=0 \ y+z-1=0 endcases $Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của A khởi thủy trực tiếp (d) Cho đường thẳng $d : 3x+4y-12=0$$a.$ Xác định $A,B$ là giao điểm $d$ với $ Ox,Oy$$b.$ Tìm tọa độ hình chiếu $H$ của gốc $O$ trên tuyến đường trực tiếp $d$$c.$ Viết pmùi hương trình $d"$ đối xứng của $d$ qua $O$ Cho tam giác $ABC$ gồm $A(1;-2), B(2;3) ;C(-1,-2)$$a.$ Tìm tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$$b.$ Tìm điểm $M$ nằm trong trục $Ox$ sao cho trung trực đoạn $AM$ qua $B$$c.$ Tìm chân đường cao $A"$ vẽ từ bỏ $A$ của tam giác $ABC$ Cho điểm $A(2;-1;5)$ với đường thẳng $d:fracx-41=fracy1=fracz-21 $. Tìm tọa độ hình chiếu của điểm $A$ trên $d$ Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ mang đến điểm $M(5;2; - 3)$ với khía cạnh phẳng $(P): 2x + 2y - z + 1 = 0$. $a.$ call $M_1$ là hình chiếu của $M$ lên khía cạnh phẳng $( P )$ Xác định tọa độ điểm $M_1$ với tính độ nhiều năm đọan $MM_1$. $b.$ Viết phương trình khía cạnh phẳng $(Q )$ đi qua $M$ cùng đựng mặt đường trực tiếp $:fracx - 12 = fracy - 11 = fracz - 5- 6$.