Nộp thuế điện tử Tổng viên Thuế là dịch vụ có thể chấp nhận được người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Chi phí Nhà nước trực tiếp bên trên Cổng đọc tin điện tử của Cơ quan thuế cùng được Ngân sản phẩm thương thơm mại (NHTM) xác thực kết quả giao dịch thanh toán nộp thuế ngay lập tức.

Tuy nhiên, các kế tân oán vẫn không nắm rõ giải pháp ĐK và nộp Thuế năng lượng điện tử cùng với Tổng viên thuế được thực hiện như vậy nào? Tại bài viết sau đây, MISA maxgate.vn trả lời chi tiết quá trình nộp Thuế điện tử qua mạng mau lẹ và dễ nắm bắt nhất.

*
*
*


Cách 2: Chọn “Doanh Nghiệp”

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Thực hiện nhập đầy đủ lên tiếng mã số Thuế (MST), Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu, Kết nối chứng thỏng số và tiến hành “Cập Nhật”.