Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác

Kẻ tổn định tmùi hương lại hy vọng tổn thương fan khác là gì?

Kẻ tổn định tmùi hương lại mong mỏi tổn định thương bạn khác là câu hát xuất hiện trong MV Ex’s Hate Me của B Ray với Amee. Câu nói này ý chỉ hay fan đang chịu cực khổ đã lại muốn khiến gian khổ cho người khác nhằm xoa nhẹ bao gồm mình.

Nguồn gốc với sự lan truyền

*

Bạn đang xem: Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác

*

Xem thêm: Tắt Bình Luận Cho Bài Viết Trên Facebook, Cách Tắt Bình Luận Trong Facebook

*

*

*
*
*

Thông qua góp sức của bao gồm fan phát âm với biên tập lại, tòa soạn Lục lọi mang lại cho mình bộ trí thức online các sự kiện vấn đề mà lại không chắc chắn chúng ta đang nghe biết.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>