Kết nối máy ảnh canon với máy tính

Quý khách hàng rất có thể sử dụng EOS Utility để lưu ý ảnh bên trên lắp thêm hình ảnh cùng lưu giữ ảnh vào laptop. Quý Khách hoàn toàn có thể sử dụng EOS Utility để mà chụp bằng phương pháp điều khiển và tinh chỉnh trang bị hình ảnh từ bỏ xa với đổi khác tùy chỉnh trang bị ảnh.quý khách đã xem: Hướng dẫn liên kết đồ vật ảnh canon với máy tính

Định cấu hình các thiết lập kết nối EOS Utility

Hướng dẫn này là phần tiếp theo của Định cấu hình thiết lập của chức năng giao tiếp.

Bạn đang xem: Kết nối máy ảnh canon với máy tính

Thiết lập kết nối cũng trải đời phải thao tác trên máy tính. Để tìm hiểu cụ thể, xem thêm những tài liệu về máy vi tính.
*

*

*

*

Chọn lắp thêm hình họa nhằm kết nối, rồi nhấp vào .Nếu các sản phẩm công nghệ ảnh được liệt kê, xác minh thứ hình họa buộc phải liên kết theo liên tưởng MAC hiện trên screen của dòng sản phẩm hình họa.
*

Thông báo sẽ hiển thị sau khi lắp thêm ảnh phân phát hiện nay được máy tính nhưng mà chúng ta nhấp nghỉ ngơi bước 4.Chọn .

Chọn .

Hiển thị lại screen .Đèn
của sản phẩm hình họa đang thắp sáng blue color lá cây.Thông tin thiết lập được giữ bên trên sản phẩm công nghệ ảnh.

Các thiết lập kết nối mang lại EOS Utility đã hoàn tất.

Ghnghiền song thủ công máy hình họa cùng laptop về sau sẽ không quan trọng miễn là chúng ta ko đổi khác thiết lập sau thời điểm sẽ ghxay song trang bị một lượt.

Xem thêm: Cổ Tay 15Cm Đeo Đồng Hồ - Size Nào Thì Vừa Và Đẹp Nhất

Sử dụng EOS Utility

Thận trọng

Một số mục menu không khả dụng lúc máy ảnh liên kết cùng với mạng.Trong chính sách chụp từ bỏ xa, tốc độ AF hoàn toàn có thể trnghỉ ngơi buộc phải chậm rãi hơn.Tùy nằm trong vào tinh thần giao tiếp, thời gian hiển thị ảnh hoặc nhả màn trập hoàn toàn có thể bị trễ.khi chụp Live sầu View từ xa, tốc độ truyền hình họa đã lừ đừ hơn so với liên kết qua cáp nối. vì thế, công ty chuyển động sẽ không thể hiển thị thướt tha.

Bạn rất có thể áp dụng máy hình họa nhằm truyền ảnh cho máy tính Lúc máy hình họa kết nối với EOS Utility với screen công ty của EOS Utility hiển thị.

Chọn hình ảnh để gửi bằng cách luân phiên nút luân chuyển , rồi dấn .Thêm vào góc trên cùng bên trái bằng phương pháp cần sử dụng nút luân chuyển tại góc trên cùng phía trái screen, rồi thừa nhận .Để hiện thị bố ảnh, dấn nút ít
cùng luân phiên nút ít luân chuyển . Để trở về chính sách hiển thị từng ảnh, chuyển phiên nút chuyển phiên quý phái bắt buộc.Để chọn ảnh khác bắt buộc truyền, lặp lại bước 5.Sau lúc lựa chọn hình họa, dấn nút ít .

Chọn .

Chọn sẽ chọn hoàn toàn hình ảnh bị lỗi truyền vào tlỗi mục.Chọn vẫn chọn tất cả hình họa không gửi vào thỏng mục.lúc chọn , hình ảnh được bảo đảm trong thỏng mục được lựa chọn đã truyền thất bại sẽ được chọn.Lúc lựa chọn , hình ảnh được bảo đảm vào thư mục đã lựa chọn không được truyền sẽ tiến hành lựa chọn.Chọn đang xóa lịch sử dân tộc truyền hình họa vào thỏng mục.Sau khi xóa lịch sử hào hùng truyền, chúng ta cũng có thể chọn và để lại tất cả ảnh trong tlỗi mục.lúc lựa chọn sau khi sẽ xóa lịch sử hào hùng truyền, tất cả hình họa được đảm bảo an toàn trong thỏng mục sẽ được giữ lại.Chọn thỏng mục.Lúc chọn , các hình họa lưu giữ vào thẻ sẽ truyền thua cuộc sẽ được lựa chọn.Lúc chọn , những ảnh lưu giữ vào thẻ không được truyền sẽ tiến hành chọn.lúc lựa chọn , ảnh được bảo vệ lưu vào thẻ đang truyền thua cuộc sẽ được lựa chọn.khi chọn , hình ảnh được đảm bảo ghi trong thẻ không được truyền sẽ được lựa chọn.Lúc chọn , lịch sử hào hùng truyền của hình họa lưu lại trong thẻ sẽ bị xóa.lúc lựa chọn sau khi sẽ xóa lịch sử dân tộc truyền, tất cả hình ảnh lưu lại vào thẻ sẽ được giữ lại.Khi chọn sau khi vẫn xóa lịch sử dân tộc truyền, toàn bộ hình ảnh được bảo đảm lưu vào thẻ sẽ tiến hành truyền lại.khi chọn , hình ảnh sẽ lựa chọn vẫn được truyền đến máy tính.

Chọn phạm vi

Chọn .Chọn hình họa đầu tiên và hình ảnh cuối cùng của phạm vi ảnh sẽ đánh dấu toàn bộ hình ảnh trong phạm vi với dấu và bản sao của mỗi hình họa sẽ được gởi đi.lúc hoàn tất chọn hình ảnh, nhấn .

Truyền ảnh RAW+JPEG hoặc RAW+HEIF

Đối cùng với ảnh RAW+JPEG hoặc RAW+HEIF, bạn có thể hướng dẫn và chỉ định ảnh phải truyền.

Tạo và đăng ký chú thích

quý khách hàng rất có thể tạo thành và đăng ký chú giải trên sản phẩm công nghệ hình ảnh để sử dụng bọn chúng như bộc lộ trong phần Thêm chú thích trước lúc truyền.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>