Tình bị tiêu diệt . . . ko chờ lâu ! Tình xa . . . ai ai ngờ ! Tình vẫn . . . phai nhạt màu . . . còn đâu ?! Tình trót . . . trao về fan Thì dẫu . . . lỡ làng mạc rồi Người hỡi . . . xin trọn đời . . . lẻ loi ! Chiều mưa ngày như thế nào . . . sánh bước cùng mọi người trong nhà Tin yêu thương rạt rào . . . mộng ước mai sau Cho ơn huệ đầu . . . trường thọ lâu hơn Cho duim tình đầu chớ bao gồm thương thơm nhức ! Chiều nay một mình . . . mẫu bóng đơn chiếc Mưa rơi giọt bi lụy . . . giá buốt tyên ổn tôi Mưa rơi thờ ơ . . . xóa vết chân xưa Tin yêu bây giờ . . . trả lại người xưa Tình lỡ . . . đề nghị tình bi ai Tình xa . . . đề nghị tình sầu ! Tình yêu . . . pnhị nhạt màu . . . tình đau ! Lời cuối . . . mang lại cuộc tình Dù vẫn . . . bao u sầu Lòng vẫn . . . yêu thương trọn đời ... người yêu ơi !


Bạn đang xem: Lời bài hát tình khúc chiều mưa


Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Lời Bài Hát Chuyện Tình Người Đan Áo (Trường Sa), Lời Bài Hát Chuyện Tình Người Đan Áo

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.