Trong sách Lối sống về tối giản của fan Nhật, Sasaki Fumio share kinh nghiệm về tối giản cá nhân của bản thân mình, đưa ra những mẹo rõ ràng về quá trình giảm tgọi với tiết lộ cách thức về tối giản bắt đầu không chỉ là hoàn toàn có thể đổi khác không khí Ngoài ra thực sự làm đa dạng chủng loại thêm cuộc sống của doanh nghiệp. Bất cứ đọng ai ai cũng rất có thể nhận biết hầu hết ích lợi của cuộc sống đời thường về tối giản, cùng trung bình quan sát của Sasaki về hạnh phúc thực thụ đã mở rộng trung bình đôi mắt cho bạn về tiềm năng của công ty nghĩa về tối giản.


*