Thời khóa biểu trường đại học tây nguyên

*
sẽ xử trí...
*

Niên học: --Chọn--2009 - 20102010 - 20112011 - 20122012 - 20132013 - 2014năm trước - 20152015 - 2016năm 2016 - 20172017 - 20182018 - 20192019 - 202020trăng tròn - 20212021 - 2022 Học kì: --Chọn---12 Khoa: --Chọn--Trung trung tâm xẻ túc THPTKỹ thuật - Công nghệTin học tập - Ngôn ngữNông - Lâm - Thực phẩmXây dựng - Tdiệt lợiSư phạm - Xã hộiSư phạm dạy dỗ nghềNormal Khoá: --Chọn--Trung cấp cho 3 năm 2009 - 2012Trung cấp hai năm 2009 - 2011Cao đẳng 2009-2012Trung cung cấp nghề 3 năm năm 2016 - 2019Cao đẳng nghề 2016 - 2019Trung cấp cho 3 năm 2010 - 2013Trung cấp cho hai năm 2010 - 2012Cao đẳng 2010-2013Trung cấp cho 3 năm 2011 - 2014Cao đẳng 2011-2014Cao đẳng Liên thông 2012 - 2014Trung cấp cho 3 năm 2012 - 1015Cao đẳng 2012-2015Cao đẳng Liên thông 2013-2016Trung cấp cho 3 năm trước đó - 2016Cao đẳng 2013-2016Trung cấp cho 3 năm 2014 - 2017Cao đẳng nghề năm trước -2017Trung cấp cho nghề 3 năm năm ngoái - 2018Cao đẳng nghề 3 năm năm ngoái - 2018Cao đẳng 03 năm 2017 - 2020Trung cấp 03 năm 2017 - 2020Cao đẳng 2018 - 2021Trung cấp cho 1.5 năm (2018 - 2020)Trung cấp cho 1.5 năm (2017 - 2019)Trung cung cấp 2 năm 2021 - 2023Cao đẳng 3 năm 2021 - 2024Trung cấp 02 năm (2020-2022)Cao đẳng 3 năm (2019-2022)Trung cung cấp 1.5 năm (2019-2021)Trung cấp 222 (năm học 20trăng tròn - 2022)Cao đẳng 03 năm (2020-2023)Liên thông Cao đẳng nghề năm trước - 2016Văn hóa (2017-2020)Văn Hóa (2018-2021)Văn hóa (2019 - 2022)Văn hóa (2021-2023) Lớp học: --Chọn--Lớp 12A-2019Lớp 12B-2019Lớp 12C-2019Lớp 12D-2019Lớp 12E-2019Lớp 12F-2019Lớp 12A5 - 2020Lớp 12A6-2020Lớp 12A7-2020Lớp 12A8-2020Lớp 12A9-2020Lớp 12C-2019Lớp 12G-2019Lớp 11A-2019Lớp 11B-2019Lớp 11C-2019Lớp 11D-2019Lớp 11E-2019Lớp 11F-2019Lớp 10A10-2021Lớp 10A5-2021Lớp 10A6-2021Lớp 10A7-2021Lớp 10A8-2021Lớp 10A9-2021Lớp 11A10-2021Lớp 11A11-2021Lớp 11A5-2021Lớp 11A6-2021Lớp 11A7-2021Lớp 11A8-2021Lớp 11A9-2021Lớp 12A5-2021Lớp 12A6-2021Lớp 12A7-2021Lớp 12A8-2021Lớp 12A9-2021TCN Công nghệ ô tô 16Tcông nhân Điện tử công nghiệp 16TCN Hàn 16Tcông nhân Kỹ thuật lắp đặt điện với tinh chỉnh trong công nghiệp 16CĐN Công nghệ ô tô 16CĐN Kỹ thuật đính năng lượng điện với ĐK trong CN 16CĐN Công nghệ Ô Tô 12A(ra trường)CĐN Công nghệ Ô đánh 12B(ra ngôi trường )Tcông nhân Công nghệ Ô Tô 13TCN Điện 13TCN Hàn 13ATcông nhân KT trang bị nông nghiệp trồng trọt 13TCN Xây dựng 13CĐN công nhân Ô TÔ 13CĐN Điện 13TCN KT lắp ráp năng lượng điện với ĐK vào CN 14TCN Công nghệ xe hơi 14TCN KT Hàn 14TCN Kỹ thuật thứ nông nghiệp 14TCN xây đắp 14Cao đẳng nghề nghệ thuật xây đắp 14CĐN technology xe hơi 14 BCĐN Công nghệ ô tô 14ACĐN KT lắp đặt Điện 14TCN KT LĐ Điện với tinh chỉnh và điều khiển trong CN 15TCN Kỹ thuật phát hành 15Trung cấp nghề công nghệ ô tô 15Trung cấp cho nghề hàn 15CĐN Công nghệ xe hơi 15CĐN KTLĐ với ĐKhu đô thị công nghiệp 15Cao đẳng nghề công nghệ Ô Tô 17ACĐN Công nghệ xe hơi 17BCao đẳng Công nghệ ô tô 18ACao đẳng Công nghệ ô tô 18BCao đẳng Kỹ thuật lắp ráp năng lượng điện với tinh chỉnh trong công nghiệp 18trung cấp Công nghệ Ô Tô 18ATrung Cấp Công nghệ ô tô 18BTrung cấp cho Điện tử công nghiệp 18Trung cấp Hàn 18Trung cấp Kỹ thuật lắp ráp điện và tinh chỉnh trong công nghiệp 18TCN Công nghệ Ô Tô 17ATCN Công nghệ Ô Tô 17BTCN Điện tử Công Nghiệp 17Tcông nhân Kỹ thuật lắp ráp năng lượng điện với tinh chỉnh trong công nghiệp 17Trung cấp cho nghề Hàn 17Trung cấp technology Ô Tô 21ATrung cung cấp technology Ô Tô 21BTrung cấp cho Điện công nghiệp 21Trung cấp Điện tử công nghiệp 21Trung cung cấp Hàn 21Trung cấp Kỹ thuật lắp ráp năng lượng điện và tinh chỉnh vào công nghiệp 21Cao đẳng Công nghệ ô tô 21Cao đẳng Điện công nghiệp 21TC KTLĐ Điện đôi mươi (Ea Sup)Trung cung cấp Công nghệ ô tô 20ATrung cấp cho công nghệ xe hơi 20BTrung cấp Điện công nghiệp 20Trung cấp cho Điện tử Công nghiệp 20Trung cấp Hàn 20CĐ Công nghệ xe hơi 19TC Công nghệ ô tô 19ATC Công nghệ xe hơi 19BTC Điện công nghiệp 19TC Điện tử 19TC Hàn 19TC KTLĐ Điện 19 (Easup)Cao đẳng Công nghệ Ô đánh 20CĐ KTLĐ Điện 20Tcông nhân Công nghệ thông tin(ƯDPM) 16CĐN Công nghệ thông báo 16TCN Công nghệ thông báo 12A( ra ngôi trường )TCN Điện tử công nghiệp 12A ( ra ngôi trường )TCN Kế tân oán công ty 12A( ra trường)Tcông nhân Văn thư hành bao gồm 12(ra trường)TCN Công nghệ công bố 13TCN Sửa chữa trị máy tính 13TCN Văn uống tlỗi hành thiết yếu 13CĐN Công nghệ báo cáo 13ATCn Công nghệ thông tin 14TCN Điện tử công nghiệp 14Tcông nhân Văn uống tlỗi hành thiết yếu 14CĐN Công nghệ lên tiếng 14TCN Điện tử công nghiệp 15Tcông nhân Kế toán công ty lớn 15Trung cung cấp nghề công nghệ biết tin 15Trung cấp nghề vnạp năng lượng thỏng hành thiết yếu 15CĐN Công nghệ đọc tin 15TC Văn Thư Hành Chính 17Cao đẳng Công nghệ báo cáo 18Trung Cấp Công nghệ thông báo 18Tcông nhân Công nghệ biết tin 17ATcông nhân Công nghệ đọc tin 17BTrung cung cấp CNTT 21Cao đẳng Công nghệ thông báo 21Trung cấp cho Công nghệ ban bố 20TC CNTT 19Trung cấp cho công nghệ thông tin UDPM 1CĐ CNTT 20TCN Chế biến chuyển cà phê - Ca cao 16TCN Chế biến đổi món nạp năng lượng 16TCN Khuyến nông lâm 16TCN Thụ y 16CĐN Bảo vệ thực đồ 16CĐN Trúc y 16ACĐN Thụ Y 16BTcông nhân Khuyến nông 12ATCN Thụ Y 12ACĐN Lâm Sinh 12ACĐN Thú y 12ATcông nhân Bảo vệ thực đồ dùng 13TCN Khuyến nông lâm 13Tcông nhân Lâm Sinc 13Tcông nhân Thụ Y 13CĐN Bảo vệ thực vật 13CĐN Lâm Sinc 13CĐN Thụ Y 13Tcông nhân Khuyến Nông lâm 14 ( TY, BVTV, KNL, LS)CĐN Bảo vệ thực đồ gia dụng 14CĐN Lâm Sinc 14CĐN Thú Y 14ACĐN Thú y 14BTcông nhân Khuyến nông lâm 15Trung cung cấp nghề trúc y 15Cao đẳng nghề trúc y 15ACao đẳng nghề Trúc Y 15BCĐN Bảo vệ thực đồ dùng 15CĐN Bảo vệ thực thiết bị 17CĐN THÚ Y 17ACĐN Thụ y 17BCao đẳng Bảo vệ thực vật 18Cao đẳng Thụ Y 18ACao đẳng Trúc Y 18BTrung cấp cho Chế biến hóa cà phê - ca cao 18Trung cung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn 18Trung cung cấp Thụ Y 18TCN Chế phát triển thành món ăn uống 17TCN Khuyến nông lâm 17TCN Thụ y 17Trung cung cấp chế tao coffe ca cao 17Trung cung cấp sản xuất món ăn uống 21BTrung cung cấp Kỹ thuật chế tao món nạp năng lượng 21 ATrung cung cấp Kỹ thuật chế tao món ăn 21 BTrung cung cấp Thú Y 21Cao đẳng Bảo vệ thực thứ 21Cao đẳng Thụ Y 21ACao đẳng Thú Y 21BTC CBMA 20BTrung cấp Kỹ thuật bào chế món ăn uống 20ATrung cấp cho Thụ y 20CĐ Thú y 19ACĐ Thú y 19BTC Chế trở nên món ăn 19TC Thụ y 19Cao đẳng Thụ y 20 ACao đẳng Thụ Y 20 BCĐ BVTV 20TCN Gia công xây dựng sản phẩm mộc 16Tcông nhân Kỹ thuật kiến thiết 16TCN Chế đổi mới cafe - Ca cao 13Tcông nhân Gia công và xây dựng sản phẩm mộc 13Tcông nhân Chế đổi mới coffe - Ca cao 14Tcông nhân Gia công cùng xây cất sản phẩm mộc 14Tcông nhân Chế phát triển thành cafe ca cao 15Tcông nhân Gia công và kiến tạo sản phẩm mộc 15Trung cấp Gia công với thi công sản phẩm mộc 18Trung cung cấp Kỹ thuật xuất bản 18Trung cung cấp gia công xây dựng sản phẩm mộc 17Trung cấp cho desgin 17Trung cấp Gia công và xây dựng thành phầm mộc 21Trung cung cấp Kỹ thuật tạo 21Trung cấp cho Kỹ thuật Xây dựng 20TC GCTKSP. Mộc 19TC Xây dựng 19TC XD 19B (Easup)TCN May năng động 16Tcông nhân Văn thỏng hành bao gồm 16CĐN May năng động 16CĐN May thời trang 12A ( ra ngôi trường )TCN Kỹ thuật sản xuất món nạp năng lượng 12A (ra trường)TCN Kỹ thuật chạm trổ gỗ 12A ( ra trường )Tcông nhân May thời trang và năng động 12A (ra ngôi trường )Tcông nhân May thời trang và năng động 12B ( ra ngôi trường )Cao đẳng Liên thông May 13 ( ra trường )TCN Chế trở thành món nạp năng lượng 13TCN May Thời trang 13ATCN May thời trang 13Btest2Tcông nhân Chế biến hóa món ăn 14TCN Điêu tương khắc mộc 14TCN May thời trang 14ATcông nhân May thời trang và năng động 14BCao đẳng nghề may cùng xây dựng năng động 14Trung cấp nghề sản xuất món nạp năng lượng 15Trung cung cấp nghề may thời trang 15ATrung cung cấp nghề may thời trang và năng động 15BCĐN May thời trang và năng động 15CĐ May thời trang 17Cao đẳng May thời trang và năng động 18Trung cung cấp Kế tân oán công ty 18Trung cấp May thời trang 18ATrung cấp cho May thời trang và năng động 18BTcông nhân May thời trang và năng động 17ATCN May năng động 17BTrung cấp kế tân oán 17Trung cấp cho May 21C - Ea SúpTrung cấp cho May thời trang 21ATrung cung cấp May thời trang và năng động 21BTrung cung cấp Vnạp năng lượng thư hành bao gồm 21Cao đẳng May thời trang 21Trung cung cấp May Thời trang 20ATrung cấp cho May năng động 20BTC May thời trang 19ATC May thời trang 19BTC May thời trang và năng động 19C (Easup)CĐ May thời trang 20CĐN LT May thời trang và năng động 14
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>