Thời Tiết Thanh Hoá 10 Ngày Tới

Mô tảNhiệt độĐộ ẩmGióCảm giácLượng mưa
15:00
*
Mưa Nhỏ
23°C90%BTB 8 km/giờ23°81%
16:00
*
Mưa Nhỏ
23°C91%BTB 8 km/giờ23°71%
17:00
*
Mưa rào
23°C91%BTB 8 km/giờ23°61%
18:00
*
Mưa rào
22°C94%BTB 10 km/giờ22°53%
19:00
*
Mưa rào
22°C96%BTB 10 km/giờ22°59%
20:00
*
Mưa
22°C97%BTB 10 km/giờ22°67%
21:00
*
Mưa
22°C98%BTB 9 km/giờ22°66%
22:00
*
Mưa rào
22°C98%BTB 9 km/giờ24°59%
23:00
*
Mưa Nhỏ
22°C98%BTB 9 km/giờ24°65%

Bạn đang xem: Thời tiết thanh hoá 10 ngày tới

*

*

*

Xem thêm: Top Phim Hoạt Hình Trung Quốc Ngày Xưa, 10 Phim Hoạt Hình Trung Quốc Được Yêu Thích Nhất

*

*

*

Hotline hỗ trợ 3G

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>