Thông Tư 342 Năm 2016 Của Bộ Tài Chính

*

*
*
Contribute
1. Về vấn đề kiểm soát và điều chỉnh các dự án công trình được gửi mối cung cấp sang trọng các dự án khác: Theo chế độ của Luật NSNN và các văn uống bạn dạng hướng dẫn, việc dịch số dư dự toán ở trong những trưởng vừa lòng được chuyển mối cung cấp theo nguyên lý của Luật NSNN với Luật Đầu tư công là nhảy số dư dự tân oán của những trách nhiệm đưa ra chưa thực hiện hoặc thực hiện không không còn thanh lịch năm tiếp theo để tiếp tục triển khai.

Bạn đang xem: Thông tư 342 năm 2016 của bộ tài chính

Trong ngôi trường đúng theo rõ ràng mà độc giả nêu “Ban cai quản dự án đã tiến hành thanh tra rà soát tổng hòa hợp yêu cầu điều chỉnh bớt so với nguồn vốn 2019 chuyển qua năm 20trăng tròn thường xuyên sử dụng là 23.124 triệu VND, vị 13 dự án sẽ dứt trong thời gian 2019 và ko mong muốn sử dụng”, thì vấn đề gửi mối cung cấp so với khoản dự toán đã không còn trọng trách chi (không có nhu cầu sử dụng) là bất ổn cùng với nguyên tắc của Luật NSNN. Do không được đưa mối cung cấp, bắt buộc cũng không có nguồn nhằm điều chuyển planer vốn lịch sự dự án công trình khác.

Xem thêm: Top 10 Bài Tập Đốt Cháy Nhiều Calo Nhất Bạn Nên Biết, Bài Tập Nào Đốt Cháy Nhiều Calo Nhất

2. Trường phù hợp khoản kinh phí đầu tư (23.314 triệu đồng) đã có gửi nguồn sang năm 20đôi mươi, theo quy định tại Điều 73 Luật NSNN về xử trí những khoản thu, bỏ ra NSNN sai trái dụng cụ sau khoản thời gian quyết tân oán NSNN được phê chuẩn: “Sau Lúc quyết toán thù chi phí bên nước với ngân sách những cung cấp tổ chức chính quyền địa phương đã được cấp gồm thđộ ẩm quyền phê chuẩn, trường thích hợp phạt hiện thu, đưa ra ngân sách không đúng giải pháp thì tiến hành xử lý theo công cụ trên khoản 8 Điều 65 của Luật này cùng được quyết tân oán vào ngân sách năm xử lý”.

Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh lập giải pháp áp dụng khoản kinh phí đầu tư nêu trên (trong các tăng thu, tiết kiệm chi), report Thường trực HĐND thức giấc ra quyết định, report HĐND hỗ trợ trên kỳ họp gần nhất (khoản 2 Điều 59) hoặc tiến hành phân chia, áp dụng kết dư NSNN theo hiện tượng (Điều 72 Luật NSNN).

" />
*

Tài khoản Email *
Mật khẩu *
Tài khoản hoặc password bất ổn Tài khoản không được kích hoạt
Đăng nhậpQuên mật khẩu

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>