Em mang lại cùng với em vào một trong những ngày ttách đẹp nắng và nóng Một ngày phượng hồng thắm trong hai con mắt buồn xa xăm Phượng tuyệt bâng khuâng tưởng chừng như đơn độc Nên Lúc chiều xuống thấy vấn vương trung khu hồn. Anh bao gồm biết ko hè cổ về phượng hồng đẹp mắt lắm Tình mình càng nồng thắm đến bmong vọng cao dâng Giờ trong tim color hồng không pnhì phôi Xuân qua hè tới ta lưu giữ nhau luôn luôn phượng ơi!Lòng vẫn xuất xắc bi thảm Vì đời núm Black thay đổi Trắng, tín đồ dối gian Dẫu là đem vui, cho những người các tình yêu Càng xót xa những. Trong giờ hát ve sầu phượng hồng là hậu phi kia Phượng buồn vày tình ta tung theo sóng hải dương nổi trôi Nngu năm vào tôi, tình này không pnhị phôi Xuân qua hnai lưng cho tới ta lưu giữ nhau luôn phượng ơi!


Bạn đang xem: Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó


Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Hàm Vlookup Bị Lỗi N/A - Lỗi #N/A Trong Hàm Vlookup

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.