VIẾT SỐ 0 Ở ĐẦU TRONG EXCEL

Nếu nlỗi chúng ta là fan mới tìm hiểu về Excel, Hay những thi thoảng mới thao tác làm việc với Excel thì vấn đề viết số 0 đằng trước một dãy số là một trong những câu hỏi cũng tương đối trở ngại đúng không ạ.

Mình đừng quên trước đó Khi new sử dụng Excel, bản thân có tiến hành nhập số điện thoại cảm ứng thông minh vào các ô tính mà lại khôn cùng bực bản thân là cứ đọng đưa quý phái ô tính khác là số 0 nghỉ ngơi đằng trước hàng số đó biến chuyển đâu mất tiêu không còn. Đúng là những cái tưởng chừng siêu đơn giản dễ dàng thôi dẫu vậy lại khôn cùng khó khăn Khi triển khai trên Excel, tất cả cần được gồm thủ thuật riêng biệt của nó

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>