PHIM DOREMON TẬP 1 TẬP NGẮN TRỌN BỘ

Doraemon Movie 39: Nobita Và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký - Thuyết Minc Tiếng Việt - Full HD

4.879.422


*

Phim Hoạt Hình Đôrêmon tập 1 - Tàu ngầm giấy & Bình cất ga làm đông mây.. Doraemon Tập 1 - Hoạt Hình Lồng Tiếng Việt

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>